V Trnce distančně

Zdroj ilustrační foto: server unsplashed.com


Distanční výuka – slovní spojení, které v posledních měsících rezonuje naší společností téměř tak často jako slovo covid. Však také spolu úzce souvisí. Nějakým způsobem se dotýkají nás všech, našich dětí, synovců, neteří, vnoučat nebo třeba dětí od sousedů. Mluvíme o tom, jak to kdo má, jak to kdo zvládá. Z televize slyšíme reportáže o těžkostech dětí, které zůstávají doma, na internetu se objevují články o tom, jaké důsledky má a bude mít vzdělávání na dálku. I na sociálních sítích bují bohaté diskuze na toto téma, každý má nějakou vlastní či zprostředkovanou zkušenost. Před nedávnem jsem jednu takovou diskuzi sledovala a zaujalo mě, kolik různých názorů se v ní objevilo. Od těch, kteří by si přáli více on-line hodin, až po ty, kteří si postesknou nad tím, že děti tráví u počítače příliš mnoho času. Pro školy to skutečně není jednoduchá situace, ale troufám si tvrdit, že všechny školy se snaží podle svých možností najít ten nejlepší způsob, jak děti v této nelehké situaci vzdělávat.

V Trnce jsme postupně vyladili způsob distančního vzdělávání tak, že jsme větší část výuky přenesli do on-line hodin, abychom sňali z rodičů břímě učení a vysvětlování. Denně děti mají dvě on-line hodiny výuky a k tomu pak další samostatnou práci z dalších předmětů. Žákům druhého stupně jsme do jejich rozvrhů vsunuli i čas na čtení zpětné vazby od učitelů a kontrolu své odevzdané práce. Víme, že je pro ně náročné zachovat si motivaci k dobře odvedené práci a snažíme se jim dát veškerou možnou podporu v tom, aby ji neztratili. Dvakrát týdně mají děti on-line třídnické hodiny, během kterých s nimi mluvíme o tom, jak se jim vede a povzbuzujeme je k vytrvalosti v tomto náročném období. Dětem, které potřebují individuální podporu, se věnují paní asistentky. Snažíme se děti nejen vzdělávat, ale i „opečovat“ tak, aby neupadly do apatie a zachovaly si pozitivní přístup. Nezapomínáme ani na rodiče, kteří měli prostor pro své otázky či připomínky na online třídních schůzkách. Důležitou oblastí je také sdílení zkušeností napříč naším pedagogickým týmem při pravidelných poradách.

Děláme maximum pro to, abychom to všichni společně zvládli. A doufáme, že už brzy bude lépe a budeme se zase moci učit spolu v naší škole.

Pro zájemce o přijetí dítěte do naší školy:

Pokud máte zájem o to, aby vaše dítě navštěvovalo naši školu, je třeba si domluvit schůzku s paní ředitelkou (derflovajana@zstrnka.cz). Na tomto setkání budeme mluvit o tom, jaká máte vy jako rodiče očekávání a co my jako škola nabízíme. Je vhodné, aby se této schůzky účastnili oba rodiče dítěte, pokud je to možné. Žádost o přijetí do 1. ročníku si můžete stáhnout na našich webových stránkách a je nutné ji odevzdat nejpozději do 15. března. Zápis do 1. ročníku se v naší škole uskuteční skupinovou formou v pátek 9. dubna v odpoledních hodinách. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách (zstrnkadobris.cz), kde pak bude také nutné rezervovat si konkrétní čas zápisu.

Mgr. Markéta SvobodováPředchozí článekInformační okénko 2. mateřské školy Dobříš
Další článekZŠ Lidická funguje normálně i s covidem-19