Týden geografie a den GISV týdnu od 13. do 17. 11. proběhla mezinárodní naučně osvětová akce Týden geografického uvědomění, jedna z iniciativ společnosti National Geographic Society. Součástí týdne geografie je den GIS, který připadá vždy na 3. středu v listopadu. Cílem dne GIS a celého týdne geografie je předání informací a získání povědomí o geografii a geografických informačních systémech od odborníků v tomto oboru. Městský úřad Dobříš se do této akce zapojil již podruhé.

14. 11. proběhla přednáška na téma GIS a jeho uplatnění v dalším studiu a následně v praxi na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši pro studenty 3. ročníku a septimy v rámci semináře a cvičení ze zeměpisu. Studenti se dověděli, co je to vlastně GIS, poznali jeho historii a vývoj, zjistili, jaké druhy dat mohou být využity při tvorbě mapy a co má každá tištěná mapa obsahovat. Ve druhé části přednášky jim byl představen software pro zpracování geografických dat a vytvořen stručný přehled o možném studiu GIS na vysokých školách s návazností na přechod do praxe.
16. 11. byl zorganizován workshop pro zaměstnance úřadu s cílem oživit jejich vědomosti o funkčnosti stávajícího mapového portálu města pro jejich využití při běžné práci. Posluchači se dozvěděli, jaké mapové projekty se v portálu nacházejí, seznámili se s jejich stručným popisem a ovládáním. Zároveň jim byl představen další rozvoj mapového portálu a připravované novinky v rámci GIS.

Ing. Radim Weber, vedoucí oddělení výstavby OVŽPPředchozí článekZahájení zkušebního provozu varny a školní jídelny při 1. ZŠ Dobříš
Další článekJak jsme volili?