Zahájení zkušebního provozu varny a školní jídelny při 1. ZŠ Dobříš

Nová varna


Na základě místního šetření, které proběhlo dne 7. 11. za přítomnosti zástupců investora, provozovatele školy, stavebního úřadu, krajské hygienické správy a hasičského záchranného sboru, byl od 20. 11. zahájen zkušební provoz školní varny a jídelny. Žáci se tak po delší odmlce dočkali opět teplých obědů.

Nová školní jídelna

Podáván je zatím pouze jeden druh hlavního jídla. Jakmile se chod varny rozběhne naplno a budou naskladněny potravinové zásoby, bude obnoven systém výběru ze dvou hlavních jídel. Bližší informace pro strávníky jsou uvedeny na stránkách školy http://1zs.dobris.cz.
V rámci rekonstrukce varny a školní jídelny byly během uzavírky provedeny nové rozvody vody a odpadů, elektroinstalace, sádrokartonové podhledy a vzduchotechnika, úpravy okenních a dveřních otvorů, úpravy podlah v jídelně a varně, nové obklady a dlažba ve všech souvisejících prostorách, dále nové gastro zařízení a renovace stávajícího vybavení varny, nové sociální zařízení pro žáky i personál, úprava přístupové chodby a instalace nových protipožárních dveří. Veškeré tyto práce byly vyvolány rozšiřováním školy a navyšováním celkové kapacity.
Na dalších částech školy budou stavební práce pokračovat až do 30. 4. 2018. Realizace je podpořena z prostředků státního rozpočtu pro rok 2017 prostřednictvím Ministerstva financí. Celková výše dotace činí 26 280 000 Kč.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, odbor místního rozvoje

Reklama