Tvoříme DOBŘÍŠ – poděkováníNultý ročník soutěže je za námi a jeho výsledky již známe. Dovolte mi však podívat se na tuto akci z trochu jiného úhlu.

Jménem koordinátorů celého projektu bych chtěl navrhovatelům poděkovat za:

  • inspiraci pro obyvatele, úředníky i politiky
  • nápady, jak vylepšit veřejný prostor, ve kterém všichni žijeme
  • odvahu, s níž vystoupili se svými projekty při veřejné prezentaci
  • empatii a snahu zlepšit konkurenční návrhy v rámci projednávání
  • čas, který byli ochotni věnovat propagaci svého nápadu
  • poukázat na to, co ve městě chybí různým věkovým generacím – od patnáctileté studentky po paní myslící nejen na svého vnoučka, ale i ostatní děti z okolí
  • šíření „pozitivní nákazy“ pro příští ročník do těch částí našeho města, ze kterých nepřišel žádný návrh.

Zároveň bych chtěl poděkovat i všem hlasujícím, že díky nim můžeme považovat nultý ročník za úspěšný. 324 hlasujících je téměř stejný procentuální poměr na počet obyvatel jako v blízké Příbrami v jejich druhém ročníku, kde lidé hlasovali o projektech za milion korun. Přátelské a sjednocující prostředí při uskutečňování celého projektu bylo velmi inspirující. Předpokládáme, že nový ročník „Tvoříme Dobříš 2020“ bude spuštěn v průběhu letošního listopadu. Objem financí na projekt bude navýšen. Těšíme se na vaše zajímavé nápady!

Mirek Sochor, zastupitel za KDU-ČSL a nezávislé kandidáty

Reklama