Tříkrálová sbírka 2018 v Dobříši a okolíSoučástí vánočních svátků v jejich závěru je slavnost Tří králů. Od východu přišli tři mudrci, aby se poklonili nově narozenému Králi v jesličkách a darovali mu zlato, kadidlo a myrhu. Po staletí chodili malí koledníci jako tři králové dům od domu, nesli radostnou zvěst, zpívali koledy a za odměnu dostávali vždy něco na zub. Charita ČR navazuje na tuto tradici a posledních osmnáct let posílá k našim dveřím koledníky s prosbou o příspěvek pro naše potřebné s přáním dobrého nového roku. Římskokatolická farnost v Dobříši a Farní charita Starý Knín se do této akce každoročně zapojují. Koledníci s vedoucím starším 15 let procházejí město a okolní vesnice, oslovují kolemjdoucí a klepou a zvoní na dveře bytů, aby pozdravili lidi dobré vůle, popřáli vše dobré v novém roce a poprosili o finanční příspěvek do kasičky s logem charity na Tříkrálovou sbírku. Letos se zapojí celkem 20 skupinek. Koledovat se bude v Dobříši, ve Staré Huti, ve Svatém Poli a Lhotce, také v Obořišti, Rosovicích a Dlouhé Lhotě.

Potkáte-li naše koledníky, prosím buďte k nim vstřícní, oni obětují svůj čas pro druhé. Z výtěžku této sbírky tak můžeme pomoci našim sociálně slabším spoluobčanům a charitativním organizacím v našem okolí, které se starají o děti, seniory i zdravotně postižené.

Předem děkuji všem, kdo otevřou svá srdce a pomohou tak těm, kteří jsou v nouzi či mají jiné sociální a zdravotní problémy. O výsledku sbírky budeme informovat v DL i na www.farnostdobris.cz.

Deo gratias.

Jana Svobodová, ředitelka FCH DobříšPředchozí článekKrabice od bot
Další článek12. 1. – Michal Prokop Trio – koncert