Starka míří do světaSoučasná společnost vnímá znalost cizích jazyků, zejména angličtiny, jako samozřejmost. Proto naše škola seznamuje žáky s angličtinou už od první třídy formou kroužků. Od třetí třídy probíhá třikrát týdně pravidelná výuka, kterou lze od sedmé třídy navýšit o hodinu konverzace v anglickém jazyce. Od sedmé třídy si žáci také vybírají druhý cizí jazyk. U nás nabízíme němčinu a ruštinu.

Je důležité, aby si žáci mohli své znalosti ověřit v praxi. Proto se snažíme každý rok vycestovat do zahraničí. Nejčastěji jezdíme do předvánočních Drážďan, abychom si prohlédli historickou část města a navštívili adventní trhy. Každé dva roky se koná jazykový a poznávací zájezd do Velké Británie. Zde se děti dopoledne učí angličtinu v jazykové škole pod vedením rodilých mluvčích, odpoledne si užívají výlety do okolí a večer se vracejí do rodin, ve kterých jsou ubytovány. Odměnou za snahu v anglické škole je certifikát potvrzující úroveň znalostí každého žáka. Pobyt začíná a končí celodenní prohlídkou Londýna, kde se děti seznamují s historií Anglie. Tento školní rok jsme se také zúčastnili pětidenního poznávacího zájezdu do Belgie, což byla odměna pro žáky 8.C za výhru v soutěži pořádané poslancem Evropského parlamentu.

Dále do naší školy zveme divadelní soubory, které žákům odehrají představení v anglickém jazyce.
Pro prvostupňové žáky pořádáme anglickou olympiádu v parku dobříšského zámku, kde žáci chodí po stanovištích a plní rozličné úkoly v angličtině. Žáci druhého stupně se účastní olympiády v konverzaci v anglickém jazyce.
Během celého roku si děti anglicky dopisují s indickým chlapcem, kterému naše škola financuje školné v Indii. Dopisování je na naší škole oblíbené, o čemž svědčí účast 5.C v celosvětovém programu „POSTCROSSING“, jehož podstatou je posílání a přijímání pohlednic z celého světa a probíhající korespondence v angličtině mezi dětmi z druhého stupně a žáky různých zahraničních škol.

Naše škola také nabízí bohatou nabídku odpoledních aktivit spojených s výukou jazyků. Svůj kroužek angličtiny mají již zmiňovaní prvňáčci a žáci druhých tříd, dále nabízíme kroužek německého jazyka pro I. stupeň a kroužky francouzského a německého jazyka pro druhý stupeň.
Pro výuku angličtiny v naší škole využíváme moderní technologie. V rámci ročníkového projektu zpracovali naši deváťáci veškerou slovní zásobu z učebnic angličtiny v programu QUIZLET, jehož hlavní výhodou je, že je dostupný kdykoliv a že kromě psané podoby nabízí i výslovnost.

Mgr. M. Herwigová

Reklama

Předchozí článekLesní škola
Další článekZměny poskytování péče v ambulancích praktických lékařů pro dospělé