Spolupráce města Dobříš se sportovními organizacemi a dalšími spolky„Činnost a funkčnost spolků pracujících zejména s dětmi je pro každé město velmi důležitá. Vedoucí, trenéři, lektoři organizací odvádějí velký kus práce a zásadním způsobem přispívají k rozvoji města, výchově dětí a mládeže, kulturnímu programu, nabídce sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie a v neposlední řadě nabízejí smysluplné trávení volného času pro nás všechny. Město Dobříš podporuje činnost kulturních, sportovních a dalších zájmových organizací ve městě různými způsoby,“ říká k tématu spolupráce vedení města se spolky v Dobříši místostarostka Dagmar Mášová a dodává: „Uvědomujeme si, že jejich činnost a funkčnost je velmi důležitá pro naše děti, nás samotné i pro seniory žijící v Dobříši a jejím blízkém okolí.“

Co vše město Dobříš spolkům a organizacím fungujícím ve městě nabízí?

Všechny své akce můžete prezentovat v Kalendáři akcí na webu města. Zde pod úvodním odkazem naleznete jednoduchý formulář, do kterého zapíšete základní údaje o akci a odešlete. Pokud budete vkládat své příspěvky pravidelně, vznikne ucelený přehled toho, co se v který den ve městě bude dít. Odpovědná osoba: Jaroslava Reháková (Infocentrum, tel.: 318 523 422, infocentrum@mestodobris.cz).

Využít k propagaci též můžete:

Dobříšské listy a městský facebook – pozvánky na akce, články. Odpovědná osoba: Ing. Denisa Havlíčková (DL + FB, tel.: 731 619 667, dobrisskelisty@mestodobris.cz).
Město Dobříš poskytuje všem spolkům a organizacím každoročně možnost žádat o finanční příspěvek z Dotačního fondu města Dobříše. Každý měsíc mohou také zdarma zasílat své příspěvky do DL, FB a zdarma tak prezentovat svou činnost.

Město Dobříš nabízí možnost zapůjčení/pronájmu městského mobiliáře.

Městský mobiliář: 1 ks nůžkový stan 3×3 m, 1 ks nůžkový stan 3×6 m. 39 ks lavice bez opěradla, 46 ks lavice s opěradlem, 20 ks stolů. Pravidla pro vypůjčení/nájem naleznete také na webu města v sekci Občan a úřad pod Dokumenty. Odpovědná osoba: Bc. Šárka Kery Mayerová (tel.: 318 533 394, 775 242 028, kerymayerova@mestodobris.cz).

Déle jsou k zapůjčení vratné kelímky, dataprojektor a mobilní plátno (160 cm nebo 200 cm). Pravidla pro vypůjčení naleznete také v Dokumentech na webu města. Odpovědná osoba Petr Oplíštil (tel.: 736 623 386, petr.oplistil@mestodobris.cz).

Před pořádáním akcí je vhodné přečíst si několik předpisů upravujících pořádání akcí ve městě Dobříš:

• Směrnice č. 6/2016 – Pravidla města Dobříše – pořádání akcí ve městě Dobříš
• Obecně závazná vyhláška města Dobříše č. 1/2019, o veřejném pořádku ve městě Dobříši
• Obecně závazná vyhláška města Dobříše č. 4/2021, o nočním klidu
• Obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Akce, které budete pořádat ve veřejném prostoru je třeba před pořádáním akce ohlásit. Odpovědnou osobou je Sylva Řeháková (referent veřejné sbírky, místní poplatky – zábory, vstupné a ubytování, poplatek za komunální odpad, tel.: 318 533 390, rehakova@mestodobris.cz).

Akce konané na pozemních komunikacích je třeba také oznámit a domluvit případné uzávěry silnic. Odpovědná osoba: Ing. Pavel Vonášek (referent pro pozemní komunikace – doprava a silniční hospodářství, tel.: 318 533 321, vonasek@mestodobris.cz).

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článek10.000 kroků pro zdraví – říjnová výzva
Další článekRekonstrukce důležitých silnic v Dobříši pokračují