Rekonstrukce důležitých silnic v Dobříši pokračujíMilí Dobříšáci,
nepochybuji o tom, že každý zaznamenal, že v našem městě aktuálně probíhají dvě důležité rekonstrukce klíčových komunikací a silnic – ulice Pražská a ulice Březová. Pro všechny obyvatele i pro návštěvníky města to znamená značná omezení, objízdné trasy a nepohodlí. Z pohledu zvnějšku to možná vypadá, že neumíme pořádně plánovat, že komplikujeme život ve městě záměrně, ale plány se dělají dlouho dopředu a bohužel, situace se i kvůli omezením souvisejícím s epidemií nevyvíjí optimálně.

Ulice Pražská měla být celá hotová 31. 8. 2021. Takový byl původní plán a tak byla uzavřena smlouva o dílo se stavební společností. Problémy při výstavbě, zejména sanace podloží vozovky, a aktuálně velké problémy a výpadky v dodávkách stavebního materiálu v letních měsících znamenají, že skluz nabírá i rekonstrukce chodníků. Tyto věci bohužel neumíme nijak ovlivnit. Každý týden apelujeme nejen my z úřadu, ale také námi sjednaný stavební dozor, na stavebníky, aby práce pokračovaly co nejrychleji. Nyní to vypadá, že se práce na Pražské protáhnou až do října, ačkoliv řešení dílčích problémů věnujeme spoustu energie.

V polovině srpna jsme také zahájili dlouho očekávanou rekonstrukci důležité ulice Březová. Ta po celkové rekonstrukci volala už dlouho, vždyť je to také hlavní spojka ze sídliště Větrník směrem na Prahu, frekventovaná trasa MHD. Rekonstrukce ulice Březová byla také jedním z našich prioritních projektů. Původně jsme doufali, že Pražská se již bude chýlit ke svému konci a my zvládneme během podzimních měsíců ulici Březovou opravit tak, aby to provoz ve městě komplikovalo jen z části. Termín na dokončení ulice Březové je v podepsané smlouvě se zhotovitelem stanoven až na konec listopadu. Teď se obě důležité stavby a také dopravní uzavírky pomyslně spojily, což nás netěší, protože komplikací v dopravě a objížděk je až příliš. Nechtěli jsme však rekonstrukci ulice Březové dále odkládat, třeba i na příští rok, protože situace ve stavebnictví je velmi turbulentní a ceny stavebních prací vzrůstají o řády procent z měsíce na měsíc.

Nemáme teď bohužel žádné zázračné řešení, jak především dopravní situaci a obslužnost v našem městě šmahem zlepšit. Budu-li upřímný, žádný kouzelný recept vlastně ani neexistuje, protože stavby jsou ovlivňovány mnoha faktory, nad kterými jako zástupci města nemáme žádnou vládu. Kdo cokoli někdy stavěl, tak to pochopí. Co mohu slíbit, je fakt, že budeme se všemi úředníky a spolupracovníky věnovat maximum energie, aby stavebníci do příchodu zimy vše zvládli.

Hezké babí léto přeje
Tomáš Vokurka, místostarosta

Reklama

Předchozí článekSpolupráce města Dobříš se sportovními organizacemi a dalšími spolky
Další článekParkování u sportovní haly