Společenská kronika – září 2017Blahopřání

V měsíci září oslaví své životní jubileum pánové Karel Němec a Jan Belko.
Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Děkuji zástupcům OÚ a SPOZ ve Staré Huti p. Dragounovi a p. Hanusovi za blahopřání a dárky k mým narozeninám.

Bohuslav Koula

Děkujeme zástupcům Obecního úřadu a  SPOZ p. Pechanové a p. Březinové, za Klub důchodců p. Drozdové a p. Bláhové za milou návštěvu, blahopřání a dárky u příležitosti životního jubilea paní Naděždy Cihelkové.

Rodina Cihelkova a Novotných

Vzpomínáme

Dne 5. 9. tomu bude rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, sestra a babička paní Hana Vimmrová.

Stále vzpomíná dcera Kateřina s rodinou a sestra Libuše

 

Dne 28. 9. 2017 uplyne jeden rok od chvíle, kdy po těžké nemoci zemřel ve věku 62 let pan Pavel Břížďala. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají manželka, dcera, syn a vnoučata

Jménem celé zarmoucené rodiny děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou, babičkou, prababičkou, tchyní a sestrou paní Boženou Dolejšovou, která nás opustila po těžké nemoci dne 30. 7. 2017 v nedožitých 79 letech. Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. Též děkuji paní Majzelové za projev při rozloučení.

Dcera Jana Michálková s rodinou a příbuznýmiPředchozí článekPouťové posezení
Další článekSvátek barevného listí