Společenská kronika – červenec–srpenBlahopřání

Významného životního jubilea se v měsíci červenci dožívají paní Helena Svobodová, Anna Hlavatá, Marie Steinerová, Marie Růžičková, Růžena Šindelářová a Anna Vlčková.
V měsíci srpnu pak své životní jubileum oslaví paní Jaroslava Helebrantová a Alena Uhlíková a pánové Petr Minář a Karel Kadlec.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!


Letos bude mezi jubilanty i paní Mgr. Marie Volfová. Vždy rozesmátá, laškující se špetkou ironie. Svou suverénní otevřeností a svérázným humorem zpravidla všechny nakazí a nenechá kolem sebe rozptýlit byť jen náznak špatné nálady.
Chci se s vámi podělit o další radostnou událost, kterou je ocenění práce naší neocenitelné paní Mgr. Marie Volfové. Ač není občankou naší obce, přesto je s ní natolik spjatá, že jsme ji nominovali na titul „Dobrovolník Středočeského kraje 2017“ v oblasti sociální. Mezi mnoha dalšími byla hodnotící komisí vybrána. K ocenění došlo v sále zastupitelstva Středočeského kraje dne 28. 5. 2018.
Nominace paní Mgr. Volfové je jen malou odměnou za její aktivity v naší obci. Dlouhá léta pracovala v naší škole jako učitelka a posléze ředitelka. Ani seniorský věk jí nebránil, aby do ještě nedávné doby nepomáhala v některých školách v regionu, včetně té naší. Ale ocenění jí bylo uděleno především za ochotnou a dobrovolnou práci pro Klub důchodců ve Staré Huti. Od jeho vzniku, který paní Volfová v podstatě iniciovala, je jeho aktivní členkou. Aktivity, které klub ročně absolvuje, jsou pravidelným čtenářům tohoto zpravodaje známy. Zájezdy a výlety poznávací, zajímavé, ale i užitečné (tradiční vánoční nákupy v Polsku), pravidelná setkání jubilantů. To je jen zlomek aktivit klubu.
Je nám ctí, že paní Volfová působí v naší obci a přejeme jí i sobě ještě dlouhá léta ve vzájemné blízkosti.
Blahopřeji k ocenění i životnímu jubileu a upřímně děkuji za sebe i za členy zastupitelstva obce.

Petr Dragoun, starosta


V červenci oslaví významné životní výročí paní Marie Volfová, která v naší škole učila 40 let, z toho 18 roků jako ředitelka. Tři generace jejích žáčků na ni s láskou vzpomínají, od vnoučat, až po babičky. Její profesní přístup jak k dětem, tak i k jejich rodičům, byl upřímně lidský a dnes se dá říci, že i nadčasový. Proto si velmi vážíme, že i po ukončení své učitelské profese zůstala Staré Huti věrná a řadu svých přátel, které tu má, stále naplňuje svými zkušenostmi a nezlomným elánem. Jako vedoucí Klubu důchodců je nám všem příkladem, že i věkově starší lidé mají být aktivní, pokud jim to zdraví dovolí. Svým laskavým humorem potěší každého – i pesimistu, pro své okolí má vždy povzbudivé slovo.
Takže Maruško, hodně, hodně zdraví, rodinné pohody, užívej si radosti z vnoučka a dále rozdávej všem kolem sebe optimismus a dobrou náladu.

Klub důchodců


Vzpomínáme

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.
Dne 18. 7. 2011 zemřel pan Jiří Polcar.
Stále vzpomíná manželka a přátelé, kteří nezapomněli, Jana Chocholoušová,
manželé Pavel a Slávka Jandíkovi

Reklama

Předchozí článekDivadlo v zahradě Památníku
Další článekStará Huť má mistryně republiky v národní házené