Společenská kronika – červenVýznamného životního jubilea se v měsíci červnu dožívá

paní Marie Vitásková, Eva Skalníková, Zdeňka Týrová a pánové Petr Řehák, Ladislav Šinágl a Pavel Němec.
Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Děkuji OÚ a členkám SPOZ, Klubu důchodců, Sboru dobrovolných hasičů za blahopřání a dárky k narozeninám a své rodině za velkou pomoc a pěkné dárky.

Marie Cihelková

Děkuji děvčatům ze SPOZ a OÚ ve Staré Huti – pí. Jindřišce Němcové a Lence Kubátové – za příjemné posezení, gratulaci a pěkný dárek k mému životnímu jubileu. Svojí milou návštěvou jste mne velmi potěšily.

Mirek Fotr

Děkuji obecnímu úřadu, paní Aničce Pechanové a paní Jarušce Březinové za milou gratulaci a dárek k mým narozeninám.

Jarmila Teřlová

Upřímně děkujeme všem, kteří se snažili zmírnit naši bolest slovy útěchy, květinovými dary i svojí účastí na rozloučení s naším hodným manželem a tatínkem panem Jiřím Hanusem.

Rodina Hanusova

Reklama