Společenská kronika – červen 2017Blahopřání

15. června se dožije 70 let pan Radim Weber. Přejeme Ti hodně zdraví a pohody.
Manželka Míla, synové Radim s Martinkou a Vojtíškem, Vítek s Týnkou.
Od Vojtíška velikou pusinku.
Máme Tě moc rádi.

Vzpomínky

Dne 22. června uplyne 5 let, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička, paní Hanka Hurychová z Dobříše.
S láskou vzpomíná manžel Vláďa s rodinou a příbuznými.

Dne 20. května 2017 by se dožil 66 let náš manžel, tatínek a dědeček, pan Karel Bártík z Dobříše.
Vzpomínají manželka Marie, dcery Jana a Lenka s rodinami, syn Václav s rodinou a všichni přátelé a známí, kteří si vzpomenou.

 

27. června uplyne 10 let od okamžiku, kdy nás navždy opustil nejlepší člověk, tatínek a dědeček, pan Jaroslav Krása z Dobříše.
S láskou stále vzpomínají dcera Ivana a vnukové Marek a Filip.

.

Dne 30. května to byl již 1 rok, kdy nás opustila paní Marie Vartecká z Dobříše.
Stále vzpomínají dcery Marie a Dana s rodinami.

.

 

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí, vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí. Nic z toho dobrého a krásného, co jsi pro nás učinil, se neztratilo. Vše zůstává v našich srdcích a vzpomínkách…
Dne 16. června 2017 tomu budou tři roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, František Novotný.
S láskou vzpomínají manželka Věra, syn Tomáš a dcera Ilona.

Dne 25. května uplynulo již 40 let, kdy nás navždy opustila ve věku 50 let naše drahá maminka, paní Jiřina Zárubová z Dobříše.
Stále vzpomínají dcery s rodinami.Předchozí článekZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ … – červen 2017
Další článekŘímskokatolická farnost Dobříš, Pastorační centrum sv. Tomáše