Společenská kronika – březen 2020Vzpomínky

Vzpomínku tichou chceme Ti dát, aby si každý vzpomněl, kdo Tě měl rád.
Dne 4. února 2020 uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jan Houska.
S láskou vzpomíná manželka Miluška a syn a dcera s rodinami.

Dne 9. března 2020 uplyne již 16 let, kdy tiše odešla naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Vlasta Mášová z Dobříše. Dne 30. března 2020 uplyne již 30 let od smrti našeho tatínka, pana Miroslava Máši. Dne 11. dubna 2020 uplyne 9 let od smrti našeho bratra, pana Vlastíka Máši. Kdo jste znali tyto vzácné lidičky, věnujte jim, prosím, spolu s námi tichou vzpomínku. Děkujeme.
Dcera Mirka a syn Karel s rodinami.

Dne 12. března 2020 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil pan Zdeněk Klán.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co si vzal.
Dne 18. března 2020 uplyne 30 let, kdy nás tragicky opustil náš syn Radek Havránek.
S láskou vzpomínají rodiče a bratr František!

Dne 21. března 2020 uplyne 20 dlouhých let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Ungermann.
S láskou stále vzpomíná dcera Růža a vnučky s rodinami.

Blahopřání

Touto cestou bychom k životnímu jubileu chtěli popřát tatínkovi, dědečkovi i pradědečkovi, Jaroslavu Holanovi z Dobříše, který dne 3. února 2020 oslavil krásných 95 let. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a stále tolik humoru.
Dále děkujeme za krásné blahopřání a dary za město Dobříš paní místostarostce města, Bc. Dagmar Mášové, a panu tajemníkovi úřadu, JUDr. Janu Horníkovi. Ještě jednou děkujeme a gratulujeme!
Syn Milan s rodinou.

V únoru oslavil krásných 90 let Ing. Josef Kaiser.
Děkujeme za milá blahopřání zástupcům TJ Sokol Dobříš a paní starostce města Janě Vlnasové.
Manželka a synové.

Dne 18. března 2020 oslaví pan Oldřich Průša, dlouholetý kronikář města Dobříše, 80. narozeniny.
K tomuto významnému životnímu jubileu přeje všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti celá rodina.

Reklama

Předchozí článek12. ročník Dobříšského gymnastického čtyřboje 25. 1. 2020
Další článekVýzva občanům