Společenská kronika

Zdroj: pixabay.com


Blahopřání

V červenci oslaví životní jubileum naše milovaná manželka, maminka a babička, paní Jana Malá z Dobříše.

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a radosti do dalších let přejí manžel Jaroslav,
synové Jaroslav a Jan s rodinami.


Vzpomínky

V pátek 26. června 2020, opustil tento svět dlouholetý učitel, sportovec, fotbalista a hokejista, hokejový funkcionář pan Cyril Velebil.
Odešel tiše, v krásném věku 100 let, zanechav za sebou jednak rodinu, jednak několik generací svých žáků i generace fotbalistů a hokejistů.
Requiescat in pace! – Ať odpočívá v pokoji!

Dne 5. července 2020 by se dožil 50 let náš kamarád a kolega, člen výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dobříš, pan Jan Štěpánek.
Honza byl členem SDH Dobříš řadu let a vždy se aktivně podílel na záchraně hořících lesů, lidského majetku i lidských životů. Bohužel, o svůj život tak přišel.
27. října 2020 tomu bude již 17 let, kdy tragicky zahynul právě při výjezdu k zásahu. Za tu dobu jsme získali spoustu skvělých a stejně obětavých kolegů, ale Honza má v našich srdcích stále své místo. Nezapomínáme…

SDH Dobříš

Dne 14. července 2020 uplyne 5 let, kdy nás ve věku nedožitých 47 let po těžké nemoci opustila manželka, maminka a babička, paní Dana Karnetová.

Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 28. července 2020 by se dožil pan Ing. Martin Tomek z Dobříše 50 let.

Stále vzpomínají rodiče
a sestry Pavla a Líba
s rodinami.

Jen svíci hořící Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát a s láskou vzpomínat.
Dne 31. srpna 2020 uplyne již 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný Jan Fišar ze Staré Huti.

Stále vzpomínají manželka Jaroslava, dcera Jana
s rodinou a syn Jan s rodinou.Předchozí článekDluhová poradna Charity Starý Knín
Další článekVyjádření paní Věry Schillerové