Týden sociálních služeb15. týden sociálních služeb se koná 2.–8. října. Cílem Týdne sociálních služeb je zviditelnit sociální služby jako přirozenou a nutnou součást naší společnosti. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, lidem ohroženým sociálním vyloučením. Během Týdne sociálních služeb se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst a obcí. Probíhají aktivity zaměřené jak na veřejnost, tak na zaměstnance a zaměstnavatele. Jsou to různé workshopy, kongresy, setkání, ale i celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. Za naši pečovatelskou službu se Výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb, který proběhne 5.–6. října v Táboře, účastní naše nová sociální pracovnice Mgr. Lenka Nešverová, my ostatní budeme mimo jiné chystat oslavu Dne seniorů (viz níže a další číslo DL).
V České republice působí více než 2 100 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientům.

Pečovatelská služba města Dobříše vám pomůže zůstat co nejdéle v domácím prostředí, se zachováním co nejvyšší kvality a důstojnosti života. Ctíme individuální přístup ke klientům. Pomůžeme vám i vašim nejbližším se zajištěním denních potřeb – doprovody, nákupy, denní hygiena, péče o sebe, o domácnost, se začleněním do společnosti v přirozeném sociálním prostředím. Rada a drobná pomoc může vám i vašim rodičům a prarodičům velmi ulehčit rozhodování, co dál při péči ve stáří, v době rekonvalescence nebo při přechodném zhoršení zdravotního stavu.

DENNÍ STACIONÁŘ KRATOCHVÍLE
V lednu 2023 jsme otevřeli novou službu pro obyvatele Dobříše a přilehlého okolí. Kapacita stacionáře je momentálně téměř naplněna. Naši klienti mají opravdu pestrý denní program. Aktivity klientů jsou spolufinancovány díky dotačnímu programu Středočeského Humanitárního fondu – výlety na Farmu jedné ženy, zámek Dobříš, canisterapie, hudební program, arteterapie, dále jsme pořídili dovybavení stacionáře, výtvarné i sportovní pomůcky, šicí stroj a další potřebné věci.

Kontaktovat nás můžete a na vše potřebné se můžete zeptat různými způsoby:
Telefon: 771 225 647; e-mail: info@psdobris.cz; www.psdobris.cz; osobně, ideálně si domluvte schůzku předem.

Za Pečovatelskou službu města Dobříše
Bc. Dagmar MášováPředchozí článekAlzheimerova nemoc a jiné typy demence – přednášky
Další článekSPOLEČENSKÁ KRONIKA