SPOLEČENSKÁ KRONIKABlahopřání

Dne 3. září 2021 oslaví manželé Milada a Josef Kšanovi svou zlatou svatbu. Během 50 společných let, naplněných láskou a porozuměním, vychovali dvě děti a radují se ze tří vnoučat.

Jménem celé rodiny jim gratulujeme
a přejeme spoustu dalších společných let.
Kšanovi ml.

manželé Milada a Josef Kšanovi

Vzpomínky

Dne 6. srpna 2021 tomu byl právě 1 rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček a skvělý kamarád pan Karel Bednář. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají manželka Ema
a dcera Zuzana s celou rodinou.

Dne 25. srpna 2021 uplynulo 30 let od úmrtí mého manžela Miroslava Matyse.

Stále vzpomíná
manželka Helena
a syn Míra.

Tento rok 4. září vzpomeneme, že nás navždy opustil náš kamarád a soused pan Jaroslav Kemr.

Za pozůstalé: děti, vnoučata a manželka.

Dne 8. září 2021 uplynou dva roky nedožitých 72. narozenin mého manžela Karla Vitáska, šéfkuchaře Rukavičkářských závodů v Dobříši.

Vzpomínají manželka Ludmila, dcery Dana a Zdenka s rodinami.

Kytičku na hrob pokládáme, s láskou a bolestí v srdci na Tebe vzpomínáme.
Dne 14. září 2021 uplyne 20 smutných let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, skvělý trumpetista a hodný člověk pan Václav Hrabák.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 15. září 2021 by se pan Jan Svobodník dožil 70 let.

Stále vzpomínají manželka a děti.

Jan Debnár (24. 9. 1930 – 22. 9. 2015)

Stále vzpomínají manželka Irena, děti Libor a Irena s rodinami, vnučka Markéta
s Tomíkem, švagr Jaromír a příbuzní
na Slovensku.

Reklama

Předchozí článekPoděkování za slavnostní odhalení pamětní desky generálmajora Josefa Balabána
Další článekPoděkování zaměstnancům Domova seniorů Dobříš