Slavnostní předání dopravního automobilu JSDH DobříšSlavnostní předání dopravního automobilu jednotce sboru dobrovolných hasičů Dobříš proběhlo dne 16. 12. 2016 v 10 hodin. Jménem města Dobříše předal dopravní automobil pan starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, spolu s členem rady panem Radkem Vystydem, MPA. Pozvání na slavnostní předání převzal i ministerský rada MV ČR pan Ing. Jaroslav Babický, který se podílel na úspešné realizaci tohoto projektu. Dopravní automobil převzal zástupce velitele hasičů pan Jiří Zajíček. Jedná se o dopravní automobil, který je určený pro přepravu členů SDH města Dobříše. Dopravní automobil bude využíván k zajištění ochrany obyvatel, k omezení škod na životním prostředí, při mimořádných událostech a přednostně bude využíváno pro technické zásahy, jako je odstraňování překážek – padlých stromů, vyvrácených značek, likvidaci obtížného hmyzu, při povodních jako výpomoc. Dopravní automobil byl pořízen díky podpoře Středočeského kraje a Ministerstva vnitra. Celkové náklady dosáhly výše 906 895 Kč včetně DPH, z toho dotace ze Středočeského kraje činila 244 562 Kč a dotace z Ministerstva vnitra činila 450 000 Kč. Dopravní automobil dodala firma TECHSPORT, s.r.o. Děkujeme všem, kteří se na realizaci projektu podíleli.

Za odbor místního rozvoje, dne 16. 12. 2016, Ing. Markéta SamcováPředchozí článekDobříšské listy trochu jinak
Další článekUpozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš