Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města DobříšVážení rodiče, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání občánků. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, prosíme Vás, abyste nám toto nahlásili osobně na matrice Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119.
Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají trvalý pobyt v Dobříši.
O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu.

V případě dotazů můžete kontaktovat matriku na tel. 318 533 313.Předchozí článekSlavnostní předání dopravního automobilu JSDH Dobříš
Další článekDobříšské listy – leden 2017