Slavnostní pasování předškoláků ve 4. MŠ Dobříš s kouzelným překvapením



Středa 15. června byl den, který ve 4. MŠ Dobříš patřil budoucím školákům. Pasování předškoláků na prvňáčky probíhalo ve velmi slavnostním duchu. Programem prováděla všechny přítomné děti, ale i některé rodiče paní ředitelka Andrea Hornová. Všechny děti, které po prázdninách usednou v lavicích škol, byly postupně starostou města Pavlem Svobodou pasováni oficiálně na prvňáčky.

Děti ke slavnostnímu pasování nastupovaly postupně a kromě šerpy převzaly z rukou zástupců města a paní učitelek také pamětní list a svou první knihu na čtení. Jejich mladší kamarádi jim pak s nadšením tleskali a mávali. Již tradičně vypustily děti opouštějící školku svůj balónek jako symbol začátku další životní etapy.
Slavnostním pasováním však program pro předškoláky nekončil. Děti se totiž přesunuly do zámecké restaurace, kde si vychutnaly rozlučkový zmrzlinový pohár. Po návratu pak na všechny čekal vstup nástupištěm 9 a 3/4 do kouzelného světa, kde je čekala prostřená tabule.

„Po společném obědě pak děti vstoupily do světa kouzel a s nadšením se vrhly do plnění čarodějnických úkolů. Kouzelnou atmosféru dotvářely edukační pomůcky, které školce poskytla firma MERU SPORT, se kterou školka zahájila úzkou spolupráci,“ prozradila paní ředitelka Andrea Hornová k odpolednímu programu, který byl pro děti připraven jako překvapení.
„Děti okusily netradiční formy vzdělávání a celé odpoledne si moc užily. Nám všem z kolektivu MŠ jsou odměnou rozzářené dětské oči a úsměv na tváři. Naši školáci budou navždy vepsáni do našich srdcí,“ dodala za celý kolektiv 4. MŠ – Spokojené školy Dobříš její paní ředitelka.

Zpracovala DH



Předchozí článekŘeditelka 5. MŠ Dobříš Jitka Šedivá se po letech loučí se školkou, kolegyněmi i dětmi
Další článek2. MŠ Dobříš: Školní rok uběhl jako voda…