2. MŠ Dobříš: Školní rok uběhl jako voda…V průběhu celého školního roku 2021/2022 se nám ve 2. mateřské škole podařilo realizovat velké množství zajímavých aktivit, které zpestřovaly školní vzdělávací program a přispívaly ke všeobecnému rozhledu našich nejmenších.

Škola byla vybrána Vzdělávacím institutem Středočeského kraje do celoročního projektu zaměřeného na polytechnické vzdělávání, s motivačním názvem Rok s dědou Neposedou. V průběhu deseti projektových dní se děti prakticky seznamovaly s řemesly našich předků. Učily se zahradničit, chápat význam vody pro přírodu a člověka. Seznamovaly se s prací včelařů, rybářů, výrobou knih, prakticky si vyzkoušely zpracování obilí, nakládaly bylinky, učily se chápat, co je regionální produkt, chytré nakupování. Škola získala k těmto aktivitám zdarma množství pomůcek a kvalitního výchovně-vzdělávacího materiálu. Na zahradě školy máme mimo jiné nové záhony, kompostéry, vysázené ovocné stromy a keře a velkokapacitní nádobu na využití dešťové vody k zálivce.

V průběhu roku jsme mimo jiné nezapomněli oslavit den sv. Václava a podzimní Den stromů. V prosinci školu navštívil Mikuláš se svojí družinou. Z důvodu zhoršené epidemické situace s covidem-19 nebylo možné uspořádat pravidelné vánoční posezení dětí a rodičů přímo v mateřské škole, ale i s tím jsme si poradili. Vánoční atmosféru jsme natočili a rodičům předali alespoň zprostředkovaně po internetu.

Na škole každoročně realizujeme sběr kaštanů a hliníku. Celý rok se věnujeme u předškolních dětí seznamování s anglickým jazykem, ve zvýšené míře hudebně-pohybovým aktivitám, které doplňujeme o návštěvy ZUŠ v Dobříši. Ve zvýšené míře pracujeme s dětmi s odloženou školní docházkou a dětmi nadanými. V průběhu roku jsme spolupracovali i s místními základními školami. Každé pondělí jsme využívali tělocvičnu v ZŠ Lidická k realizaci projektu cvičení se Sokolem – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Základů práce s počítači jsme mohli využívat při návštěvách počítačové učebny v 2. ZŠ Dobříš. Objevovat a zkoumat nás bavilo v učebnách chemie a fyziky v 1. ZŠ Dobříš.

Několikrát jsme se podívali do pražského divadla Gong a divadla v Příbrami. Po dvouleté pauze děti vystoupily opět na Dobříšských májových slavnostech s hudebně-tanečním programem Broučci.
Ve druhém pololetí jsme se věnovali i výuce plavání pod vedením instruktorů v příbramské plavecké škole, základům bruslení. Využili jsme i nabídky návštěvy mobilního dopravního hřiště, kde se děti prakticky seznamovaly se základy bezpečnosti při pohybu na ulici.

Závěr školního roku byl věnován řadě celodenních výletů. Návštěva pražské zoologické zahrady byla pro děti silným zážitkem, stejně jako návštěva Pražského hradu a okolí s profesionální průvodkyní.
Nové poznatky a vědomosti děti získávaly i při návštěvě rozsáhlého areálu Záchranné stanice v Hrachově.
Ke slavnostnímu loučení dětí se školním rokem samozřejmě patřilo fotografování a pasování dětí na školáky. To vše se událo na zahradní slavnosti v areálu MŠ dne 15. 6. 2022 za účasti široké veřejnosti. Současně jsme si připomněli i 55. výročí založení 2. mateřské školy v Dobříši.

Co říci závěrem? Další školní rok je za námi. Dětem přejeme krásné prázdniny, budoucím školákům úspěšný vstup do nové etapy jejich života a mateřské škole do dalších let spokojené děti i rodiče.

Za kolektiv zaměstnanců R. Chovanečková, ředitelka školy

Reklama

Předchozí článekSlavnostní pasování předškoláků ve 4. MŠ Dobříš s kouzelným překvapením
Další článekZprávy z Lidické