Slavnostní otevření skautských kluboven 18. září 2019Jsou tomu tři roky, co nás napadlo, že by v prostorách Papežanky mohly vedle klubovny oddílu Zlatý list vzniknout další skautské klubovny. V těch měsících vznikal oddíl Varta, který se neměl kde scházet, a v dřevem obloženém domečku u Papeže se střídaly oddíly Minnehaha a Lampyris. Problém s prostorami, který nad námi visel už dlouho, se stal na podzim roku 2016 krizovým. Právě v tu chvíli se objevil náznak, že možnost získat další prostory v Papežance může být reálná. Uplynuly tři roky a ve středu 18. září 2019 jsme slavnostně otevřeli klubovny oddílů Lampyris a Varta.

Na břehu rybníka Papeže je tedy o dvě klubovny víc. Týdně proběhne ve všech klubovnách dohromady 14 skautských schůzek a tento kout města tím dostává velmi speciální ráz. Jsem ráda, že skauti mohou přispívat k tomu, aby se okolí našeho rybníka stávalo příjemným místem pro trávení volného času a odpočinek. Jsem ráda, že máme místo, které můžeme nazývat svým. Velké, neuvěřitelné díky patří těm několika statečným, kteří se za nás, skauty, vydali vyjednávat. Stejný vděk pociťujeme k městu, se kterým jsme nalezli společnou řeč a které pro nás všechny prostory zrekonstruovalo a pronajalo nám je.

Ceníme si přístupu bývalého starosty pana Stanislava Vacka, který stál na počátku naší spolupráce, i současné starostky paní Jany Vlnasové, se kterou jsme projekt dokončili.
Doufáme, že podobný příběh čeká i ty skautské oddíly, které ve svém městě zatím za novou klubovnu bojují neúspěšně.

Za středisko prof. Oliče Lucie Uriková

Reklama