Setkání s občany – Program rozvoje obceDne 14. 2. 2018 se v kulturním domě ve Staré Huti konalo setkání s občany k rozvoji obce. Byl představen výstup z dotazníkové akce z loňského roku, kde jste jednak hodnotili práci nás, zástupců obce, jednak jste navrhovali další nápady a náměty, které se týkají chodu obce.

Všechny připomínky budou zapracovány v dokumentu Program rozvoje obce Stará Huť, nicméně bych rád stručně shrnul několik nejzásadnějších bodů, které z Vašich připomínek vyplynuly:

  • Kontejnery na tříděný odpad – problém je pro některé s tím, že některé kontejnery mají malý otvor na vhazování odpadu; navrhovány byly například kontejnery s otvíracím vrchním víkem. Toto rozhodně po všech zkušenostech nedoporučujeme, nedisciplinovaností uživatelů by pak byly takové kontejnery plné všeho, jen ne příslušného tříděného odpadu. Bohužel ani zdánlivě malý otvor u kontejneru na papír nezabránil některým občanům vhazovat tašky plné domovního odpadu. V obci máme dva kontejnery s větším otvorem k pohodlnějšímu vhazování plastů, je v ulici Družstevní a Malostranská. Tam se pak pohodlně vejdou i jen lehce sešlapané kanystry od pracích prostředků, případně celá taška nastřádané drobného plastového odpadu. Zároveň oslovíme společnost EKOKOM o zápůjčku, případně zakoupíme z obecního rozpočtu alespoň jeden další takový kontejner do prostoru za obecním úřadem.
  • Dále bylo upozorněno na skutečnost, že stále ještě nemáme kronikáře. To je velký problém a je škoda, že se v naší obci nenalezne nikdo, kdo by byl ochoten tuto velice důležitou pozici zastávat. Obec pochopitelně zajistí potřebná školení, případně konzultace s okolními kronikáři. Jen je potřeba investovat svůj volný čas. Ale věřím, že se i taková osoba v brzké době najde.
  • Doprava – byli jsme upozorněni na některé křižovatky, které nejsou správně označeny, resp. chybí jim některé dopravní značení. V nadcházejícím období se budeme tomuto věnovat a doplníme chybějící značení. Dále byl za velký problém označen provoz na komunikaci Malostranská. Již jsme zahájili proces případné změny komunikace od křižovatky s ulicí Dělnickou (u studny) k následující křižovatce ke kulturnímu domu na jednosměrnou. Vše bude záležet na vyjádření Policie ČR – dopravní inspektorát a celém schvalovacím procesu. Zároveň se budeme snažit omezit provoz vozidel nad 3,5 t.
  • Mateřská škola a dětské hrací prvky na hřištích – nedostatek takových hracích prvků, které by byly určeny pro děti již od 2 let, se budeme snažit napravit doplněním vhodného vybavení na některé ze současných dětských hřišť. Mateřská škola – stále očekáváme vyjádření k žádosti o dotaci na výstavbu školky nové v prostoru stávající zahrady. Obec za tímto účelem vykoupila část sousední zahrady. Podaří-li se včas vyřídit stavební povolení a následně získat dotaci, bude moci být zahájena výstavba. Prioritou bylo realizovat stavbu za zachování provozu stávající školky. Současný stav budovy není dobrý. To je známo již delší dobu. Ale budova je provozuschopná, ačkoliv stará, přesto čistá a udržovaná v rámci možností s maximální péčí. Hygienické kontroly probíhají pravidelně, jak ohlášeně, tak namátkově. Ve všech případech byly budovy školky i školy označeny jako bezproblémové.

Děkuji tímto všem, kteří se v hojném počtu v kulturním domě sešli, a těším se na některé příští setkání.

Petr Dragoun, starosta

Reklama

Předchozí článekZprávy z 24. zasedání zastupitelstva obce ze dne 5. 2. 2018
Další článekKlub důchodců – divadelní představení