Seminář o respektující výchověPrvní měsíce roku 2018 byly pro dobříšské skauty ve znamení vzdělávacích seminářů. O pedagogickém tématu přijela v neděli 18. března přednášet učitelka a skautka Denisa Raichlová. Denisa působí v odboru Skauting pro všechny, pracovní skupině zaměřené na práci s dětmi se specifickými potřebami. Představila nám respektující přístup, tedy výchovnou metodu, podle níž vede výuku svých žáků.

Respektující výchova je založena na právu dítěte svobodně se rozhodnout v jakékoli situaci. Za prostým pokynem „nic nezakazovat“ se skrývá nutnost vzájemného naslouchání a rovného vztahu mezi dítětem a učitelem či skautským vedoucím. Aby tento přístup mohl být pro dítě prospěšný, musí se naučit chápat důsledky svých činů. Jedním z typických znaků této metody je upuštění od trestů. Jestliže dítě zlobí a kazí hru, nebude ho vedoucí do hry zapojovat. Každé dítě se dříve nebo později bude chtít do hry vrátit, a proto se začne chovat tak, aby s jeho přítomností nikdo neměl problém. Poučí se či napraví svůj prohřešek ne kvůli tomu, že mu to někdo nakáže, ale protože samo chce.

Vedení dítěte k samostatnosti a nezávislému myšlení je mimo jiné tím, o co skauting usiluje. Proto pro nás respektující výchova může být velmi inspirativní. Není lehké podle ní důsledně nastavit svůj přístup k dětem, ale ovládnout několik jejích prvků je snadné. Třeba nezaobírat se nadmíru tím, aby nás dítě poslouchalo, ale raději se zamyslet nad tím, jestli mu umíme naslouchat my.

Za středisko prof. Oliče Dobříš Lucie Uriková

Reklama

Předchozí článekPohotovost pro bolavou duši
Další článekKorkyně na sněhu