Listopadový projekt na ZŠ LidickáČeská republika slaví 30 let od sametové revoluce. Naše škola se k oslavám připojila a druhý listopadový týden pracovala na projektu, který byl realizován v rámci OPVV (číslo výzvy: 02_18_063, název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP).
Žáci druhého stupně navštívili 7. 11. dobříšský archiv, kde se seznámili s dokumenty, předměty a situací na Dobříši.

V pondělí 18. listopadu vyvrcholil projekt přehlídkou výsledných prezentací všech tříd v tělocvičně školy. K vidění byly různé předměty z osmdesátých let, hrálo a tancovalo se na písničky Michala Davida a navštívili jsme školní třídu ze stejného období. Děti byly dále seznámeny s osobnostmi doby před revolucí i po ní a se zaujetím poslouchaly vyprávění o životě v době normalizace, týkající se bydlení, nakupování, docházky do školy a přípravy na budoucí povolání. Porovnaly současný a tehdejší jídelní lístek a zjistily, že zde se velké změny v nabídce hotových jídel spíš nevyskytují.
Práce na projektu se dětem líbila a pracovaly s potěšením a zaujetím.

Mgr. Michaela Fejtová Krajská

Reklama

Předchozí článekSametový listopad
Další článekLesní školka Dítě v lese organizuje programy i pro dospělé