První střípek Gymnastiky Dobříš, z.s.  V současné době můžeme na každém kroku slyšet stesky nad tím, jak málo se dnešní děti hýbají a jaký to v budoucnosti bude mít dopad na jejich zdraví a jejich život?

  Gymnastika Dobříš se snaží tento problém řešit tím, že se věnuje po celý školní rok pravidelně během týdne dětem, nadaným i nenadaným, které mají zájem o gymnastická cvičení. Naším cílem je vzbudit u nich kladný vztah k pohybu vůbec a zájem o smysluplné trávení volného času, zlepšit jejich kondici, obratnost, dovednosti a zdraví, předat radost z pohybu a umožnit jim pobyt v přátelském prostředí, kam se děti rády budou vracet, třeba jako dospělí v pozici trenéra či rozhodčího.

  Postupně vám představíme družstva dobříšské gymnastiky. První střípek vám představí skupinu Rekreační gymnastika.

  Družstvo rekreační gymnastiky je součástí zapsaného spolku Gymnastika Dobříš již 3 roky. Do tohoto družstva nyní chodí 32 děvčat ve věkovém rozpětí od 7 do 15 let. Vzhledem k věkové i dovednostní rozmanitosti je tato skupina zaměřena na osvojování základních pohybových dovedností. Cvičí se pouze 1× týdně a děvčata se neúčastní závodů. Vzhledem k vysokému počtu cvičenek je potřeba mít k dispozici více trenérek, kterými jsou Nicola Mirschitzková, Jitka Navrátilová, Lenka Šedivá a Kristýna Šrámková.

  Náplní hodin rekreační gymnastiky bývá posilování, učení se správnému držení těla, protahování a samozřejmě základní dovednosti na všech gymnastických nářadích (kladina, hrazda, přeskok, prostná, trampolína).

  Cílem tohoto družstva je zejména to, aby si děti vytvořily pozitivní vztah k pohybové aktivitě, který potrvá po celý život. Snažíme se děti pozitivně motivovat, nedrilujeme, naopak většinou vše probíhá hravou formou. Jsme si vědomy toho, že pro většinu sportů je potřeba určitý potenciál a začít se sportovní gymnastikou v pozdějším věku (např. 10 a více let) je téměř nemožné, protože děti nebudou v žádném závodním oddílu přijaty.

  Rekreační gymnastika je velice důležitá právě proto, že i těmto dětem dává šanci se hýbat a dělat sport, který je baví. Z tohoto důvodu také nemáme při náboru žádné výkonnostní požadavky.

  Rekreační družstvo se rok od roku těší většímu zájmu a nás těší, že děti mají chuť se hýbat.

  Kolektiv Gymnastiky Dobříš

  Reklama