Proč máme v Dobříši rozpočtové provizorium?Vážení spoluobčané, milí Dobříšáci,
jsme již řadu let zvyklí, že v prosinci zastupitelé na posledním zasedání v roce schvalují návrh rozpočtu města na další rok. Naposledy tomu však bylo jinak, zastupitelé neschvalovali rozpočet, ale takzvané „rozpočtové provizorium“.

Zmínka, že je něco provizorní, oprávněně nevyvolává pocit kdovíjaké jistoty. Spíše evokuje dojem něčeho, co je nejisté, nestabilní, často zfušované. V realitě veřejných financí však „rozpočtové provizorium“ nemusí znamenat žádnou katastrofu. Naopak, v nejisté době jde v zodpovědných rukou o legální nástroj, jak udržet veřejné finance na uzdě. Přijetí rozpočtového provizoria ovšem musí mít jasné parametry, nastavená pravidla a hraniční termín. To vše se samozřejmě v Dobříši dodrželo.

Proč se tedy budou v Dobříši veřejné finance na počátku roku 2021 řídit pravidly rozpočtového provizoria? Důvody jsou logické a jsou v přímé návaznosti na celostátní dění v ekonomice i politice:
1. Epidemie onemocnění covid-19 vyvolala nejen v ČR, ale prakticky celosvětově zásadní zpomalení ekonomického růstu, respektive v České republice výrazný pokles HDP a nárůst schodku veřejných financí. Příjmy rozpočtu města v roce 2020 v důsledku epidemie koronaviru klesly o cca 25 mil. Kč, odhady na rok 2021 jsou bohužel ještě pesimističtější.
2. V prosinci 2020 nebylo vůbec zřejmé, a to ani z výhledů Ministerstva financí, jakým způsobem bude naplňována příjmová stránka rozpočtu města z takzvaných sdílených daní,
ze kterých stát samosprávám (obcím, městům a krajům) rozděluje finance.
3. V prosinci 2020 Parlament ČR teprve projednával návrh na zrušení tzv. superhrubé mzdy, zvýšení daňového bonusu na poplatníka a kompenzace samosprávám, a nebylo tedy jasné, jak tyto zásadní daňové změny ovlivní příjmovou stránku rozpočtu města v roce 2021.

Zastupitelé proto rozhodli, a to mj. i v návaznosti na kladné doporučení finančního výboru, že na počátku letošního roku se budeme v Dobříši řídit pravidly rozpočtového provizoria. V průběhu ledna budou známy či upřesněny všechny důležité ekonomické výhledy, dopady epidemie onemocnění covid-19 a vládou a Parlamentem ČR přijaté legislativní daňové změny. Budeme tedy mnohem přesněji znát, jakým způsobem naplnit příjmovou stránku rozpočtu města, a zároveň budeme vědět, jak zodpovědně reagovat a šetřit na straně městských výdajů.

Již v únoru bude zastupitelům města předložen návrh rozpočtu města na rok 2021, který bude ve všech svých položkách nastaven tak, aby odpovídal realitě zodpovědného a udržitelného hospodaření s městskými financemi, včetně důležitých investičních a rozvojových projektů. V dalším čísle Dobříšských listů si vám dovolím předložit a představit další podrobnosti.

Milí Dobříšáci, přeji vám v nadcházejícím roce 2021 především mnoho zdraví, štěstí, osobní pohodu a pevnou víru v to, že to nejhorší, co se týká nejen koronavirové epidemie, máme již za sebou.

Tomáš Vokurka, místostarosta městaPředchozí článekSlovo starosty: V roce 2021 se v Dobříši máme na co těšit
Další článekKino v Dobříši