Prestižní ocenění Osobnost eGovernmentu 2018 putuje na Dobříš20. 3. 2018 magazín eGovernment pod záštitou vládního zmocněnce pro ICT a digitalizaci – Ing. Vladimíra Dzurilly, náměstka ministra vnitra pro ICT – JUDr. Jaroslava Strouhala, a prezidenta ICT Unie – Mgr. Zdeňka Zajíčka, vyhlašoval osobnosti, které se nejvýznamněji zasloužily o posun elektronizace státní či veřejné správy v České republice.

V letošním roce se sešlo celkem 128 nominačních formulářů z celé České republiky, které se týkaly 35 osobností. Během večera pak byli vyhlášeni 4 vítězové v kategoriích obce, města, kraje a centrální úřady. Jedno vítězné ocenění putovalo i k nám na Dobříš. Díky tajemníku Radku Řechkovi toto prestižní ocenění získalo právě i naše město.

„Dělejme věci pořádně, nebo vůbec.“

Právě tímto mottem se řídí Radek Řechka, protože, jak dále dodává:
„Co dneska ošidíte, zítra se vám vymstí dvakrát.“

Co pro Vás toto ocenění znamená?

Pro mě je toto ocenění jakousi satisfakcí za svou snahu dělat věci profesionálně a pořádně. Poslední dobou jsem cítil různé tlaky ze svého okolí na mou osobu při zavádění nového nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR), aby se tato pravidla aplikovala na úřadě „amatérsky“ za co nejlevnější cenu.
Nutno dodat, že to bylo hlavně od lidí, kteří nejsou odborníci v daném oboru. Myslím, že toto ocenění, které jsem získal právě i za osvětu v rámci GDPR, přesvědčí ony pochybovače a kritiky o tom, že cesta, kterou jsem nastavil, je ta správná a že odborné věci by měli dělat odborníci. I zde dvojnásob platí: Nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci.

Co dál? Máte v plánu i nadále rozšiřovat a zkvalitňovat proces elektronizace dobříšského úřadu?
Ocenění mi vlilo další impuls do žil a získal jsem zase chuť posunovat věci dále. I do budoucna připravujeme další elektronizaci na našem úřadě a na některé nové věci, jako např. elektronickou desku nebo vyvolávací systém, se občané mohou těšit v brzké době. To je ale jen zlomek, neboť to hlavní se nyní odehrává na pozadí fungovaní úřadu. Nařízení na ochranu osobních údajů jsem již zmínil, ale s tím souvisí i reorganizace spisové služby v návaznosti na archivaci a skartaci. Dále nás pak čeká zavedení elektronické identifikace (eIDAS) a další a další věci. Postupně bych rád elektronizoval i některé zásadní procesy na úřadě, které se doposud ještě řeší složitou papírovou formou.
Na závěr musím pak poděkovat své partnerce, která při mně stojí a podporuje mne. A dále patří díky určitě i mým kolegům na úřadě, protože bez nich by moje nápady neměl kdo realizovat. Toto ocenění je tak určitě i jejich zásluha. Společně tvoříme jeden úřad – jeden tým.

Radek Řechka, tajemník MěÚ Dobříš, a redakce DL

Reklama

Předchozí článekDobříšský „týden Země“ 2018
Další článekStručné informace z 26. a 27. zasedání Zastupitelstva města Dobříše