Dobříšský „týden Země“ 2018  22. duben je zapsán v povědomí lidí jako Den Země a celosvětově je věnován oslavě naší planety a ochraně životního prostředí. Společnou účastí na akcích, konaných k oslavě tohoto významného dne, se také hlásíme k tomu, že nám není lhostejný stav naší planety, našeho státu, našeho města i okolí našeho domova.

  Město Dobříš se již desátým rokem hlásí k této kampani a ve spolupráci s dobříšskými neziskovými organizacemi a školami organizuje akce propagující smysl Dne Země.

  V termínu od 16. (pondělí) do 22. (neděle) dubna zašťituje úklid veřejných prostranství i okolí města. Zajišťuje organizaci, potřebný materiál pro sběr odpadu i jeho svoz. Pokud máte zájem se k akci přidat i vy, jste vítáni! V tomto případě kontaktujte odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš osobně, telefonicky 318 533 380 či e-mailem harmanova@mestodobris.cz. Rádi vám podáme doplňující informace.

  Při úklidu, pro odlehčení pracovního nasazení, organizujeme opět soutěž o největší (nejlepší) kuriozitu, která se při této činnosti nalezne. Tři kolektivy objevitelů nejzajímavějšího předmětu získají sladkou odměnu. Přihlásit se lze zasláním fotografie nalezeného předmětu nejlépe na e-mailovou adresu výše. Vyhodnocení zaslaných materiálů a vyhlášení výherců bude provedeno v týdnu po ukončení akce.
  V tomto „týdnu Země“ se budou konat zajímavé společenské a kulturní, ekologicky zaměřené akce, které se váží k tomuto významnému dni. Nejvýznamnější bude určitě oslava Dne Země, která se bude opět konat na hřišti v ulici B. Němcové, tentokrát v pátek 20. dubna 2018. Heslem akce je „Životní prostředí si musíme chránit“ a o překvapení a zábavu nebude nouze. K vidění budou včely z dobříšských lesů, ryby z dobříšských rybníků, ochutnávka dobříšské vody, poutavou formou budou děti poznávat problematiku třídění odpadů, budeme pomáhat zachraňovat ptáky v okolí autobusových zastávek, připravena je i výtvarná dílnička, propagace třídění odpadů a drobných elektrospotřebičů a další zajímavosti. Vyřazený drobný elektrospotřebič zde bude možno i odevzdat. Pobavit se můžete také s děkanem a studenty Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT. Na tuto akci, kterou městu pomáhá spoluvytvářet několik dalších organizací, působících na Dobříši či s Dobříší spolupracujících, jste srdečně zváni.

  Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

  OSLAVA DNE ZEMĚ

  Reklama

  Předchozí článekDobříšský „týden Země“ 2018
  Další článekPrestižní ocenění Osobnost eGovernmentu 2018 putuje na Dobříš