Povolební slovo starosty Pavla SvobodyVážení spoluobčané,
před týdnem proběhly volby do dobříšského zastupitelstva. Děkuji vám všem, kterým osud města není lhostejný a kteří jste přišli hlasovat. Nyní probíhají povolební jednání mezi zvolenými zastupiteli, kteří budou město řídit do podzimu roku 2026. Ustavující zastupitelstvo, které bude volit nového starostu či starostku a členy rady města, je plánované na 20. října 2022.
V úterý 6. září se naším městem prohnala prudká supercelární bouře. Silnému větru a kroupám podlehlo několik desítek stromů, poškozeny byly střechy 6 obytných domů, na velké části zahrad došlo k předčasné sklizni. Naštěstí se tato bouře obešla bez zranění osob. Děkuji všem, kteří jste se do likvidace škod pustili ještě ten samý den, přes noc i v dalších dnech. Zvláštní poděkování si zaslouží hasiči. V Dobříši zasahovaly jednotky HZS Dobříš, HZS Příbram, JSDH Dobříš, Stará Huť, Mníšek p. Brdy, Svaté Pole, Nová Ves p. Pleší, Rybníky, Rosovice a Kytín.
Do odstraňování škod se ihned zapojili také strážníci Městské policie Dobříš a pracovníci Dokas a VHS. Bylo třeba zajistit poškozené střechy, odborně kácet padlé stromy, odpojit elektrický proud z povalených lamp veřejného osvětlení, čistit zanesené kanály a mnoho dalšího. Příroda nám i v dalších dnech ukazuje svou sílu. Vytrvalé deště nejen že naplnily všechny rybníky v okolí, ale způsobily i zatopení zahrad a sklepů v západní části našeho města, u pole směrem na Hostomice. To je oblast, která je dlouhodobě ohrožena v případě vytrvalých dešťů. V roce 2020 vznikla studie protipovodňových opatření, kterou najdete i na webu města. Následně se o celé povodí Kocáby, kam Dobříš patří, začali zajímat v Povodí Vltavy. Ti zadali u společnosti SWECO Hydroprojekt, a. s., vypracování podrobné studie možných opatření v celé oblasti. Projektanti naši „dobříšskou“ studii zahrnuli do podkladů pro celé povodí Kocáby. Studie předpokládá výstavbu nových remízků, terénní úpravy, prohloubení existujících rybníků. Následně z pověření Povodí Vltavy kontaktovali projektanti vlastníky pozemků s cílem získat souhlasy pro realizaci navržených opatření. Tato etapa skončila letos v červenci. Tento měsíc bude zveřejněno vyhodnocení. V březnu 2023 by celý projekt měl skončit rozhodnutím Povodí Vltava, do kterých oblastí budou investovat, včetně dokončení dokumentace k územnímu rozhodnutí pro zamýšlené stavby. Nyní tedy ze strany města čekáme na výsledek studie a rozhodnutí Povodí Vltavy. Na jaře příští rok se buď dozvíme, že Povodí Vltavy odsouhlasilo navržená opatření kolem Dobříše a pustí se do realizace, nebo že dali přednost jiným, z jejich pohledu rizikovějším lokalitám. V takovém případě by realizace protipovodňových opatření na západním okraji Dobříše byla na investici z rozpočtu města. A tedy na rozhodnutí nového zastupitelstva Dobříše. Povodí Vltavy pro letošní rok přislíbilo na území Dobříše jedinou akci, a tou je vyčištění koryta Pilského potoka. To by mělo proběhnout v příštích týdnech.
Z dalších městských staveb pokračují práce na náměstí Komenského, především pokládáním dlažby. V říjnu by se měli dělníci vrátit k rekonstrukci budovy pošty, kterou provádí soukromý investor. Intenzivně se pracuje na rekonstrukci ulice Okružní. Podle počasí v říjnu a částečně v listopadu budou probíhat opravy děr v ulicích před zimním obdobím. Tento a příští měsíc také proběhne podzimní výsadba. Bude vysazeno přes 70 stromů a 200 keřů. Nové stromy nahradí suché břízky na Větrníku či uschlé doubky před hřbitovem. Doplněny budou také stromy v alejce na náměstí. Nová výsadba bude probíhat na náměstí Komenského, kde podle projektu jsou plánovány nové stromy i keře. Další pás cibulovin bude vysazen kolem Pražské ulice. Pokud máte chuť se podívat do brdské přírody, na státní svátek 28. října 2022 se koná tradiční pochod na Čtyřmezí, kde se setkávají občané Rosovic, Bukové, Hostomic a Dobříše.

Pavel Svoboda, starosta
Foto: Michael „Hrabák” Kočí

Reklama

Předchozí článekStručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 8. 9. 2022
Další článekDobříšské listy – říjen 2022