Stručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 8. 9. 2022V úvodu posledního zasedání zastupitelů města Dobříše v tomto volebním období byl schválen navržený program zářijového jednání beze změn. Jednání probíhalo ve společenském sále Kulturního střediska Dobříš.

Z výročního 30. zasedání rozhodli zastupitelé města o hlavních bodech programu zasedání takto:

SCHVÁLENÉ BODY:

• Rozpočtové opatření č. 4/2022 a přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 7. 2022
• Navržené dotační programy pro rok 2023
Dotační fond bude pro rok 2023 tvořen 2 % inkasovaných a daňových a nedaňových příjmů v roce 2021, odhadem celkem 3,9 mil. Kč. To je o 249 000 Kč více, než se rozdělovalo v letošním roce. Prostředky jsou rozděleny do 3 programů – Sport a tělovýchova: 67 % z celkového objemu dotačního fondu, Kultura a umění s podílem 12 % a Volný čas s 21 %.
• Prodej hrobky v majetku města vybranému zájemci za 50 000 Kč
• Výjimku z doby nočního klidu a zařazení akce „Rodinný den“ do tradičních akcí dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, kterou ZM nově vydalo namísto stávající OZV č. 4/2021
Zastupitelé schválili novou výjimku z doby nočního klidu, a to na základě žádosti organizátora doufejme nové dobříšské hudební akce s názvem „Den rodin“. V plánu je pořádat tuto akci o jedné červnové sobotě. Doba nočního klidu je zkrácena na čas od 1.00 navazující neděle. Díky této nové akci byla vydána nová obecně závazná vyhláška č. 1/2022, která s účinností od 24. 9. 2022 nahradila OZV č. 4/2021. První ročník se bude konat 10. 6. 2023. Těšit se můžete na velmi zajímavý hudební program a mnoho dalších aktivit (nejen) pro děti.
• Změnu jednacího řádu zastupitelstva, kdy audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva budou k dispozici na webu města a YouTube po dobu 5 let

NESCHVÁLENÉ BODY:

Návrh na změnu územního plánu, kdy vlastník pozemků, společnost OSKA, s. r. o., navrhl změnit tyto pozemky z plochy „VD – plochy výroby a skladování“ na plochu „SM – plochy smíšené obytné – městské“
Prodej pozemků p. č. 535/2 a 535/1 zájemci o tyto pozemky

BODY VZATÉ NA VĚDOMÍ:

• Informace o činnosti finančního a redakčního výboru
• Závěrečný účet Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska za r. 2021 a změnu stanov tohoto Svazku
• Plán obnov nemovitého majetku

Závěrem se zastupitelé rozloučili a starosta pozval všechny občany k zářijovým komunálním volbám. Zastupitelé, kteří získají nový mandát v dobříšském zastupitelstvu na základě voleb, se poprvé sejdou na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Dobříše ve čtvrtek 20. 10. 2022.

Zpracovala DH
Foto: Denisa HavlíčkováPředchozí článekVýsledky voleb do zastupitelstva města Dobříše
Další článekPovolební slovo starosty Pavla Svobody