Poslední rok projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš III tento rok nás znovu přivítal v nouzovém stavu s téměř zavřenými školami. Individuální konzultace nejenom v oblasti gramotností probíhaly každý všední den jak v prostorách MAS, tak i ve skautské klubovně v Novém Kníně a také v domácnostech některých žáků. Do konce projektu se dostalo menší či větší podpory více jak padesáti dětem, žákům a rodičům v řádu stovek vyučovacích hodin.

I přes jarní distanční výuku se podařilo vydat páté číslo časopisu DRB, jehož tématem bylo covidové domácí vězení, a sebrat více jak dvě stovky příspěvků do publikace o našem kraji.

Červen se nesl ve znamení společných workshopů zaměřených na polytechnické vzdělávání dětí a žáků. Šest tříd si vyzkoušelo práci s kůží pod vedením paní Ludmily Osičkové…

…8 tříd mělo možnost seznámit se s panem Janem Helisem a pod jeho vedením vytvořit báječné dřevěné výrobky.

Nezaháleli jsme ani se vzdělávacími aktivitami pro pedagogy i rodiče. Například v srpnu jsme v Nečíni přivítali Líného učitele Roberta Čapka.

V září se rozeběhlo pravidelné vzdělávání a sdílení zkušeností v oblasti ICT gramotností spolu s pedagogy dobříšského gymnázia Monikou Šrámkovou a Radkem Surynkem.

Na jaře a na podzim byly zrealizovány další lekce lesní pedagogiky a exkurze k podpoře polytechnického vzdělávání.
Členové pracovních skupin dovedli k dokonalosti dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II. Všem, kteří na dokumentu pracovali, patří veliké díky. Dokument je ke stažení na stránkách www.brdy-vltava.cz.

Březen 2022 nám přinesl nové výzvy v podobě uprchlické krize a také milou publikaci o našem kraji – Místa mého srdce.

Foto: Denisa Havlíčková

Křest se vydařil nad očekávání a malí herci z rosovické školy nadchli zaplněný sál dobříšského kulturního domu. Rádi bychom poděkovali i Tiskárně Petr Dvořák, jmenovitě panu Petru Havlinovi za grafické zpracování knihy a také za trpělivost.

Člověk míní a život mění. Ne vše, co bylo naplánováno, se povedlo zrealizovat. Naopak nám dva předchozí roky nabídly příležitost dělat věci, o kterých jsme do té doby neměli ani tušení. Touto cestou bychom ještě jednou chtěli poděkovat všem, kteří se do projektu zapojili a doufáme, že budeme spolupracovat i dále v MAP III.

Za realizační tým Katka Boukalová, Lucka Bubancová a Verča Šafaříková

Reklama

Předchozí článekKultura – květen 2022
Další článekZprávy z Lidické