Pečujete o nemocného člena rodiny? Využijte možnost konzultací s lékařkou Evou Kašparovou

Ilustrační foto Zdroj: freepik.com


Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CPKP) poskytuje poradenské a další služby rodinám, které dlouhodobě pečují o své nemocné blízké nebo o děti se zdravotním postižením. Kontaktní místo v Dobříši nově nabízí možnost konzultovat zdravotní stav nemocného člena rodiny s praktickou lékařkou a internistkou MUDr. Evou Kašparovou.

MUDr. Eva Kašparová

Paní doktorko, s čím se na Vás mohou lidé obrátit?
Mohou se na mne obrátit rodiny, které se v domácím prostředí starají o někoho blízkého, kdo je například po náročné operaci nebo se jeho zdravotní stav dlouhodobě nelepší či zhoršuje. Klientem může být třeba rodina, která se rozhoduje o tom, zda se zvládne postarat o dědečka, který je po mozkové mrtvici. Nemají dostatek informací o diagnóze a netuší, jak se jeho zdravotní stav může do budoucna vyvíjet. Nebo naopak mají informací mnoho a potřebují si je utřídit.

Jak může konzultace s Vámi rodinám pomoci?
Nejprve musím říci, že moje role je poradenská, konzultační. Nezastupuji ošetřujícího praktického nebo odborného lékaře, ale působím jako taková spojka mezi odbornou, medicínskou péčí a laickou péčí rodiny. Mohu pečujícím například vysvětlit, co se píše v lékařské zprávě tak, aby tomu rozuměli. V každodenní práci lékařů, a to znám sama ze své praxe, zbývá na rozhovor s pacienty a jejich rodinnými příslušníky jen velmi málo času. Tady se jim mohu věnovat dostatečně dlouho tak, aby si byli jisti, že jsme na všechny jejich důležité otázky společně odpověděli.

Lidé někdy lékařům nedůvěřují a mají dojem, že by toho pro ně mohli udělat více, nebo si myslí, že by měli zvolit jiný postup.
Ano, s tím se v praxi také často setkávám. Navíc pečující rodina bude vždycky přemýšlet o tom, jestli nelze například pro uzdravení nemocného otce vyzkoušet ještě další možnosti. K tomu je dobré znát nejen zdravotní stav člověka, o kterého rodina pečuje, ale také celkovou situaci rodiny. Nemohu předpisovat jiné léky nebo vyšetření, to přísluší ošetřujícímu lékaři, ale mohu rodině – je-li to vhodné – navrhnout ještě další možnosti, jak postupovat. Je pak na nich, jestli je využijí či je prodiskutují s ošetřujícím lékařem. Mohu také pečující podpořit v tom, aby se nebáli zeptat se lékařů na to, co potřebují vědět.

Mají si lidé na konzultaci s Vámi něco připravit, třeba přinést lékařské zprávy?
Přesně tak, lékařská zpráva mi velmi usnadní porozumění a posouzení konkrétní situace nemocného i jeho rodiny. Dozvím se z ní, jak se nemoc vyvíjí, jaké léky pacient užívá, jaké léčebné postupy zabraly a které naopak nefungují. Pacient i jeho rodina někdy potřebují slyšet druhý názor nebo se ujistit v tom, že zvolený postup lékařů je ten správný.

Kdy a kde konzultace s Vámi probíhají? Jak se mohou lidé na konzultace objednat?
Osobní konzultace probíhají vždy v pondělí v kontaktním místě v Dobříši, v jiné dny případně telefonicky či e-mailem. Ve výjimečných případech je možné domluvit konzultaci v domácím prostředí. Poradenství je zdarma. Konzultaci je vždy nutné předem domluvit s koordinátorkami pomoci:
Monika Bártová, tel.: 606 418 406, e-mail: monika.bartova@cpkp.cz Petra Štěpová, tel.: 773 661 130, e-mail: petra.stepova@cpkp.cz.

Poradenství je hrazené z projektu „Pečovat a žít doma je normální 2 – podpora neformálních pečovatelů na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku“, č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010755, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt realizuje od ledna 2020 do června 2022 Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CPKP).

Za CPKP rozhovor vedla Petra KlvačováPředchozí článekNeplýtváme, pomáháme si
Další článek>