Opravdu neříká opozice pravdu o odpadech?Bývalo dobrým zvykem, že když je s někým na stránkách Dobříšských listů vedena polemika, má dotyčný právo se k danému článku v témže čísle vyjádřit. To už bohužel neplatí.

V DL 9/2019 vyšel článek pana Konopáče „Proč opozice neříká o odpadech pravdu?“. Na tento manipulativní článek obsahující nepravdy a překrucující skutečnosti mohu tedy reagovat až nyní. O postoupení mého návrhu na spravedlivější, levnější, účinnější a občany neurážející systém nějakým sledováním toho, kdo, co, kolik a kde vyhodil, vyplňováním dotazníků, prohlášení a s pochybným systémem slev jen pro ty, kteří se do systému zaregistrují, rozhodlo červnové zastupitelstvo. Jednání komise proběhlo, a o tom nikdo z opozice nemlčel, jak píše pan Konopáč. Naopak na základě jednání jsme přijali některé
argumenty, návrh upravili a znovu předložili k diskuzi na zářijové zastupitelstvo. Koalice však nejprve schválila vyhlášku k MESOHu a veškeré následné návrhy opozice na pozastavení jeho implementace do doby připravení cenové vyhlášky zamítla, stejně tak jako můj upravený návrh.

Dovolávání se doporučení komise pro životní prostředí je úsměvné vzhledem k tomu, že komisi tvoří paní Vlnasová, pan Vlnas, dva další kandidáti z PRO DOBŘÍŠ a zástupce KDU-ČSL. V radě byl prosazen předem vybraný MESOH, konkurenční nabídky byly vyřazeny z formálních důvodů, které nebyly např. spol. JRK dodnes sděleny. Opozice byla obelhána, když jí bylo sděleno dva týdny po podpisu, že smlouvu paní starostka ještě nepodepsala. Nebyl splněn slib občanům, že o odpadech se bude diskutovat nejdříve s nimi. S opozicí se nikdy nejednalo o nalezení nejlepšího řešení pro Dobříš, a to nejen co se odpadů týče. Vše tlačí koalice svými 11 hlasy z 21.

Není Dobříš příliš malá na to, abychom zde měli zavedené manýry velké politiky, místo abychom se bez předsudků bavili přátelsky jako sousedé o všem, co dobrého pro Dobříš uděláme? Tak jsem si to aspoň představoval, než jsem se stal zastupitelem.

Mgr. Tomáš Helebrant, zastupitel


Vyjádření redakce: Článek na webu Dobříšsko aktuálně, na nějž pan Konopáč reaguje, nebyl panem Helebrantem – ani nikým jiným – v době redakční přípravy článku podepsán (autor článku se prezentuje jako „Opoziční zastupitelé“). Pan Helebrant je v příspěvku pana Konopáče zmiňován v obecně známých souvislostech; redakce nepředpokládá, že by se odkazy na veřejný zápis z jednání orgánů města mohly dotýkat cti, důstojnosti nebo soukromí pana Helebranta.

Reklama