A zase ty odpadyJen krátce opět k problematice odpadů, kterou v současné době žije celé město Dobříš. Na zastupitelstvu města konaném dne 12. 9. 2019 schválila vládní koalice svými jedenácti hlasy obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříše (dále jen „odpadová vyhláška“). Dále vládnoucí koalice vzala na vědomí informaci o zavádění motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství ve městě Dobříši. Na celé věci je smutné to, že taková zásadní věc, jako je odpadové hospodářství, je vedením města od samého počátku (dovolte mi to slovo) „tlačena“ silou jedenácti hlasů oproti deseti.

Je s podivem, že město doposud nebylo schopno identifikovat nákladovou cenu odpadů. Nevíme, kolik činí skutečná cena svozu popelnice. Vedení města nedokázalo občanům vysvětlit, proč v okolních vesnicích (kam navíc svozová firma Dokas, spol. s r.o., dojíždí) je svoz odpadu levnější než v Dobříši. Celý motivační a evidenční systém svozu odpadů je nespravedlivý, neboť je výhodný jen pro ty, kteří nemají v Dobříši trvalý pobyt. Na zastupitelstvu města dne 12. 9. bylo vládnoucí stranou přímo řečeno, že na ty, kteří nemají v Dobříši trvalý pobyt, systém nedopadá (tedy neplatí za svoz). Dobříšští občané tak zřejmě budou v ceně svozu odpadu doplácet na svoz odpadů těch, kteří zde nemají trvalý pobyt.

Bohužel z jednání vedení města je zřejmé, že není v této věci ochotné nalézt kompromis
a zohlednit také ty občany, kterým motivační a evidenční systém svozu odpadů není blízký. Diskuze není připuštěna, vždy se jedná jen o představení již přijatého (viz pozvání na „Večer otázek a odpovědí k systému MESOH“ na den 23. 9. 2019, kam jsou zváni příznivci a odpůrci).

Mgr. Jindřiška Romba, zastupitelka Hnutí otevřená radnice

Reklama