Oprava komunikace ulice Pražská se blížíRekonstrukce komunikací a bezprostředně přilehlých chodníků ulice Pražská, Mírového náměstí a ulice Příbramské bude v úseku od zámku až po křižovatku Příbramské s ulicemi Fričova a Františka Průši. Celý projekt rekonstrukce se dělí na dvě etapy.

První etapa rekonstrukce komunikace ulice Pražská by měla začít v srpnu 2019. Jedná se o úsek od zatáčky u dobříšského zámku směrem do centra města až ke světelně řízené křižovatce s odbočkou do ulice Plk. B. Petroviče. „Aktuálně probíhá zadávací řízení na výběr dodavatele stavby s termínem pro odevzdání nabídek do 15. 7. 2019, který administruje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,“ upřesňuje Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka OMR města Dobříš.

Druhá etapa rekonstrukce je v rozsahu od světelné křižovatky na Mírovém náměstí a dále po Příbramské až po odbočku Fričova, včetně úpravy křižovatky v oblasti Tyršova náměstí (u zeleného domku).

Jedná se o sdružený projekt města Dobříše a Středočeského kraje, na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci z května 2017, tak aby mohlo dojít k propojení stavebních prací jak na majetku Středočeského kraje (silnice), tak majetku města (přilehlé chodníky).
Od srpna 2017 do listopadu 2018 se průběžně realizovaly projekční práce pro stavební povolení a pro provedení stavby. Administrace včetně žádosti o dotaci z IROP se podle smlouvy již ujal Středočeský kraj prostřednictvím Regionální dotační kanceláře. Po schválení dotace v květnu 2019 Středočeský kraj začal připravovat zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Finální harmonogram stavebních prací se tak bude plánovat až po výběru zhotovitele v součinnosti se Středočeským krajem. Pokud se tedy neprodlouží zadávací řízení, lze očekávat zahájení stavebních prací první etapy v srpnu 2019. Realizace projektu je 8 měsíců od zahájení stavby dle podmínek zadávacího řízení s tím, že v důsledku nevhodných klimatických podmínek, tzv. zimní přestávky, se tato lhůta nezapočítává.

Opravu vozovky financuje Středočeský kraj z dotací EU, opravu chodníků město Dobříš s podílem dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové předpokládané náklady projektu činí 48 123 572 Kč s DPH. Město Dobříš na část chodníků získalo dotaci ve výši téměř 6,5 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

-red-

Reklama