Od 1. ledna 2023 se zvyšuje cena vodného a stočnéhoRada města schválila zvýšení ceny vodného a stočného od 1. ledna 2023 na 125 Kč/m3 včetně 10% DPH. Nová cena vodného bude 75 Kč/m3 a stočného 50 Kč/m3. Hlavními důvody pro zvýšení poplatku je vzrůstající nepoměr mezi náklady a příjmy z poplatku za vodné a stočné, nárůst cen pohonných hmot a energií a inflace.

Cenu vody tvoří skutečné náklady (energie, mzdy, materiál aj.), příspěvek do plánu financování obnovy a DPH. K poslednímu zvýšení vodného a stočného v Dobříši došlo k 1. 7. 2022, kdy byla cena zvýšena z 97 Kč/m3 na aktuálních 115 Kč/m3. S aktuálním poplatkem je plán financování obnovy plněn pouze na 39 %.

Nákladová cena včetně plného příspěvku do fondu obnovy pro rok 2023 činí 141,10 Kč, se zohledněním zastropovaných cen energií na rok 2023 a odhadovanou inflací. Ani po tomto zvýšení poplatek za vodné a stočné nepokryje celkové náklady.

Na každý rok stanovuje sociálně únosnou cenu vody Státní fond životního prostředí ČR. Pro rok 2023 je pro Středočeský kraj stanovena ve výši 149,72 Kč/m3. Tato cena je maximálním limitem, nad který by již poplatek za vodné a stočné neměl být zvyšován. Nákladová cena v Dobříši je v rámci tohoto limitu.

Při navrženém zvýšení poplatku na 125 Kč/m3, který představuje nárůst o 9 %, bude při průměrné spotřebě dobříšského obyvatele 100 litrů na osobu a den tvořit náklad 12,50 Kč na osobu a den za dodání pitné vody, odkanalizování a vyčištění odpadní vody.

Průměrně tedy vynaloží občan Dobříše po zvýšení ceny za vodné a stočné za měsíc 375 Kč místo původní částky 345 Kč před zvýšením ceny. Nárůst v nákladech na vodné a stočné tak činí 30 Kč za měsíc a osobu.

Pavel Svoboda, starostaPředchozí článekDobříš se zadluží o dalších 120 milionů!
Další článekStručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 8. 12. 2022