O tom, jakými způsoby komunikuje vedení města Dobříše s občanyJedním z témat, která v tomto roce hýbají politikou v Dobříši, jsou otázky kolem územního plánu, územních studií a plánované výstavby v lokalitách Brodce a Úvozová a Ke Bzdince. Zjednodušeně lze říci, že v této otázce vznikly dvě názorové skupiny: skupina, která výstavbu podporuje (nejvýraznějšími postavami jsou zde patrně pan starosta Vacek a pan radní Vystyd), a skupina, která výstavbu nepodporuje (zde se nejvýrazněji projevuje paní Vlnasová).

K této problematice proběhla následující právní diskuze:
Dne 5. 6. Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář (dále HJS) zhotovuje „Stanovisko k problematice pořizování územních studií”, podporující názor vedení města.
Teprve 12. 6., tedy tři dny před zasedáním zastupitelstva, dostává toto stanovisko k dispozici veřejnost.
Přesto paní Vlnasová dokáže během tří dnů zajistit oponentní názor u společnosti Frank Bold advokáti (dále FB):
Dne 15. 6. FB dokončuje svou „Právní analýzu” obsahující reakci na stanovisko HJS a tato je tentýž den předložena na zasedání zastupitelstva.
21. 8. dokončuje HJS svou reakci na analýzu FB ze dne 15. 6.
Teprve 9. 9., tedy tři dny před zasedáním zastupitelstva, dostává tuto reakci k dispozici veřejnost, a tedy i paní Vlnasová, která informuje kancelář FB.
12. 9. je dokončena a současně zveřejněna reakce FB na práci kanceláře HJS z 21. 8.

Jaký je závěr? Vedení města předkládá veřejnosti podklady k zasedání zastupitelstva v nejzazším možném termínu, přestože je má dlouho předtím k dispozici. A to přesto, že se jedná o odborná stanoviska, která běžný občan ani zastupitel nedokáže posoudit, aniž by se poradil se specializovaným advokátem. Přitom vedení města počítá s tím, že zastupitelé budou na základě takto narychlo předložených podkladů hlasovat. A zdá se, že zastupitelům tato praxe nijak nevadí. Nebo snad ano?

Daniel KonopáčPředchozí článekKnihovna v prosinci: dílna, přednáška a další…
Další článekV čem se mýlí a co opomíjí tajemník Řechka