Nový systém svozu odpadů vstupuje do další etapy

Zdroj: Pixabay


Od 1. října 2019 platí obecně závazná vyhláška č. 4/2019, která upravuje nakládání
s odpadem v Dobříši. Nová úprava předpokládá, že všechny zvláštní sběrné nádoby budou označeny permanentním čárovým/QR kódem, pomocí něhož budou pracovníci svozové společnosti načítat množství vyprodukovaného odpadu.
Pokud vaše nádoba na směsný komunální odpad není na konci září 2019 označena kódem (který je umístěn zezadu popelnice, pod pantem), nebo si během roku pořídíte novou popelnici, permanentní kód si můžete vyzvednout u paní Sylvy Řehákové na městském úřadě.

Od 1. října 2019 začnou zaměstnanci svozové firmy načítat při svozu označené popelnice
a pytle. Popelnici se směsným odpadem můžete dávat ke svozu dle harmonogramu svozu – až po jejím zaplnění. Pokud máte popelnici stále na ulici, je nutné ji označit na viditelném místě „nesvážet“. Načte se vám pouze aktuální výsyp, a tedy ušetříte.

Upozorňujeme občany, kteří vyplnili odpadový dotazník v novém systému MESOH, aby si zkontrolovali také potvrzení Inventury stanoviště pro možnost získání všech bonusů. V Inventuře stanoviště si stačí zkontrolovat osoby na stanovišti a čárový kód nádoby na směsný komunální odpad.(Při evidenci by například mohlo dojít k přehození nádob například se sousedy, a tak budeme rádi, když naši evidenci pro jistotu zkontrolujete.)

Cena za svoz odpadů bude stanovena do prosince 2019. Na základě vyhodnocení pilotního období (říjen až listopad) bude stanovena hodnota EKO bodu, které můžete získat za:
1. třídění odpadů;
2. efektivní využívání nádob a pytlů;
3. snižování produkce odpadů;
4. kompostování.

Je na zodpovědnosti každého z nás, jak (ne)ekologicky naložíme se svým odpadem.
Děkujeme, že třídíte.

(red)

Reklama

Předchozí článekStaňte se dobrovolníkem pro onkologicky nemocné
Další článekTvoříme Dobříš 2019 má vítěze