NOVÝ SMĚR – LISTOPADZprávy z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Stará Huť ze dne 19. 10. 2022

Zasedání zahájil člen zastupitelstva pan Petr Trojan, který vyzval přítomné zastupitele ke složení slibu;

Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem o obcích určilo, že pro výkon funkce starosty a  místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn;

Zastupitelstvo obce schválilo:
– veřejný způsob volby starosty a místostarosty;
– do funkce starosty pana Petra Dragouna;
– do funkce místostarosty paní Marii Guillenovou;
– pětičlennou radu obce ve složení: starosta, místostarostka a pánové Petr Trojan, Luděk Drozd, Milan Kadlec;
– tříčlenný finanční výbor ve složení: paní Jindřiška Němcová, předsedkyně a pánové Josef Havelka a František Snopek, členové;
– tříčlenný kontrolní výbor ve složení: pan Miloš Červenka, předseda a pánové Radek Řechka a Ondřej Šinágl, členové;

Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem o obcích stanovilo odměnu za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce;

V průběhu zasedání po svém zvolení převzala vedení zasedání místostarostka paní Guillenová a poděkovala bývalým členům zastupitelstva panu Němcovi, Novákovi a Zikánovi za jejich činnost. Dále představila tři nové členy zastupitelstva – pány Františka Snopka, Pavla Chroumala a Miloše Červenku a poděkovala znovuzvoleným členům zastupitelstva za jejich dosavadní práci.


Vážení spoluobčané,

rád bych poděkoval touto cestou za důvěru vyslovenou vaší účastí při volbách a následně zastupitelům jejich hlasováním při ustavujícím zasedání.
Funkce starosty byla poprvé schválena jako uvolněná. Budu se snažit, aby na výsledcích naší práce byla tato změna znát.
Přestože jsem doposud věnoval funkci starosty maximum svých sil a času i díky velkorysé vstřícnosti svého zaměstnavatele, jsem si vědom, že jsou stále možnosti ke zlepšení.
Rádi bychom s vámi, občany, diskutovali a získali tak nejlépe osobní zpětnou vazbu při setkáních. Přestože jsou zastupitelé z různých částí obce, nejsme vždy schopni podchytit všechny problémy. Ale na druhou stranu není vše jen o řešení problémů. Rádi bychom od vás získali návrhy, nápady, podněty ke zlepšení naší práce.
Přivítáme i vaše příspěvky, se kterými byste se chtěli podělit se svými spoluobčany, jak ve zpravodaji Nový směr, který je součástí Dobříšských listů, tak třeba na facebooku.
Zároveň mi dovolte poděkovat všem, kteří nám již takto pomáhají v naší práci, upozorňují na zajímavosti, které bychom neměli opomenout, ale i na chyby, jichž jsme se dopustili.
Přeji nám všem, abychom ty další čtyři roky zvládli ve zdraví a ku spokojenosti nás všech.

Petr Dragoun, starosta


Infokanál

Všichni zájemci, kteří jsou již registrováni v Infokanálu, mohou využít mobilní aplikaci Infokanál tak, aby mohli dostávat informace v nezkrácené podobě. Podrobné informace naleznete na infokanal.cz. Noví zájemci se musí nejprve registrovat. Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách obce www.starahut.eu v odkazu Občan, SMS infokanál.


Blahopřání

V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum paní Marie Kořenská a Jana Hamplová a pánové Jaroslav Suchopár, Miroslav Wimmer a František Novák.
Srdečně blahopřejeme!


Pozvánka

Srdečně zveme v sobotu 26. listopadu v 17 hodin na rozsvícení vánočního stromu u vstupu do obce. Těšit se po dvou letech můžete na vystoupení žáků místní základní školy a pohodu zpříjemní i teplé občerstvení.


Klub důchodců

pořádá v neděli 27. 11. 2022 ve 14 hodin v kulturním domě ve Staré Huti sousedské posezení s hudbou kapely Kamarádi.

Všechny srdečně zveme.


Národní házená

Podzimní mistrovská utkání 2022
V polovině října skončila pro všechna družstva oddílu národní házené podzimní část mistrovských soutěží. Ve většině kategorií Středočeského oblastního přeboru ročníku 2022/23 jsou naši zástupci na prvních místech. Obzvláště suverénně si počínaly ženy a dorostenky, jejichž týmy A a B jsou v obou kategoriích v čele tabulky. Jen s tím rozdílem, že v ženách je první „béčko“ a v dorostenkách naopak „áčko“. U dorostenek to nepřekvapuje a družstvo žen tvoří převážně také dorostenky, doplněné několika zkušenými staršími hráčkami. Bez porážky jsou na prvním místě také muži a koeduci. Úspěchem je i 2. místo starších žáků žáci (v konkurenci 7 družstev) a mladších žákyň. Pouze u starších žaček, které jsou čtvrté, se projevil generační problém, protože většina členek mistrovského týmu odešla do vyšší kategorie a doplňují je žačky mladší. O suverénním postavení žen a dorostenek v přeboru svědčí jednak sportovní růst mladých děvčat, kde se začínají projevovat úspěchy a kvalita žákyň z předchozích let, a jednak trenérská práce Jirky Peška, spojená se společnou snahou všech se stále zlepšovat. Na druhou stranu je si ale také třeba přiznat, že bohužel celková úroveň i počet kvalitních soupeřů ve středočeské oblasti klesá.
V podzimní části se pak aktivně zapojilo do tréninků a pomoci při vedení tolika dětských družstev několik aktivních dospělých hráčů a s mladšími pomáhají také dorostenky. Za to všem náleží velké poděkování.
Kompletní výsledky všech zápasů, tabulky a další zprávy z činnosti oddílu najdete na webových stránkách oddílu www.starahut.mozello.cz.

j.s.Předchozí článekZákladní škola
Další článekZ historie dobříšského lesnictví