Nové dobříšské tržištěMěstu Dobříš se nově podařilo získat do nájmu prostor pro pořádání tradičních pátečních trhů. Město Dobříš následně vyhlásilo záměr pronájmu těchto prostor provozovateli tržiště. Ze tří přihlášených zájemců nabídla nejlepší podmínky společnost DOKAS Dobříš, s.r.o., která v současnosti spolupracuje s městem na pořádání farmářských trhů na Komenského náměstí, a má tudíž s provozem tržiště neocenitelné zkušenosti. Prostor stávající tržnice byl prozatím vyklizen a následovat budou drobné i větší opravy a úpravy povrchů, elektroinstalace a vybavení mobiliářem.

Podařilo se tak najít důstojný prostor v srdci centra Dobříše. Po jeho opravách a revitalizaci bude sloužit převážně pro pořádání farmářských trhů, bleších trhů, tematických trhů, výměnných obchodů pro děti, kulturních a společenských akcí (divadla, koncerty, workshopy). Při konání nejrůznějších tematických trhů bychom rádi kladli důraz na tradice, jako je masopust, Velikonoce, májové slavnosti, slunovrat, vinobraní, dožínky, dočesná piva a Vánoce.

Nový prostor bychom chtěli otevřít především pro místní občany, spolky a zájmová sdružení, ale také pro tyto organizace z blízkého okolí, pro všechny, kteří budou mít chuť umělecky tvořit, obchodovat či představit svá díla (ochotnická divadla, loutková divadla, amatérské kapely, divadelníci, výtvarní umělci, školy, školky, domov pro seniory a chráněné dílny).

První akce, která celé tržiště slavnostně otevře, bude „Velikonoční jarmark na dobříšském tržišti“. Akce se uskuteční v sobotu 15. 4. 2017 od 15.00 hod.

Další akce, která se na dobříšském tržišti bude konat, je „Čarovné odpoledne“, na které můžete zavítat i se svými dětmi v neděli 30. 4. 2017 od 15.00 hod.
Budeme rádi za všechny podněty či nápady k vylepšení a zpestření chodu nového tržiště. Vaše náměty můžete zasílat na e-mail pavel.bodor@dokas.cz nebo přímo kontaktovat správce tržiště, pana Pavla Bodora, na telefonním čísle 731 266 464, DOKAS Dobříš, s.r.o.

Pavel Bodor, správce tržištěPředchozí článekVychovaný pes je bezpečný pes
Další článekKrásnější a rozkvetlá Dobříš