Nepravdy z radnice – ODS Dobříš nás vodí za nosReakce na článek Tomáše Vokurky, Dobříšské listy 9/2022 , dlonline.cz
V Dobříši se šíří znepokojující zpráva zveřejněná v zářijovém vydání Dobříšských listů (9/2022). Jejím autorem je Tomáš Vokurka (místostarosta a předseda místního sdružení ODS Dobříš). Ve svém článku sděluje veřejnosti informace, které budí vážné obavy mezi obyvateli města. T. Vokurka varuje před „finanční katastrofou“ města a píše: „Referendum k pozemkům v Brodcích by mohlo pro město znamenat finanční kolaps.“ T. Vokurka však bohužel sděluje nepravdivé informace.

T. Vokurka ve svých katastrofických vizích argumentuje tím, že v Brodcích se nacházejí stavební parcely v soukromém vlastnictví: „(…) V případě, že referendum projde s kladným stanoviskem, všichni majitelé pozemků v Brodcích na město podají žalobu k soudu, budou chtít desítky a desítky milionů korun, protože nebudou moci stavět na svých pozemcích. Budou chtít finančně vynahradit vzniklou újmu. Na město už dorazila jejich předžalobní výzva.“

Pravdou však je, že otázka referenda, ve které je zmíněna lokalita Brodce, se nijak netýká zastavitelných pozemků v soukromém vlastnictví, ale směřuje k zamezení výstavby na pozemcích ve vlastnictví města Dobříš:
„Souhlasíte, aby zastupitelstvo města Dobříš bez zbytečných odkladů a v souladu s právními předpisy schválilo takovou změnu územního plánu města Dobříš, která v lokalitě Brodce vyjme ze zastavitelných ploch pozemky, které jsou k dnešnímu dni ve vlastnictví města Dobříš, s výjimkou pozemku parcelní číslo 1896/194 v katastrálním území Dobříš, který je zařazen do plochy využitelné pro občanské vybavení – tělovýchovné a sportovní zařízení?“
Město zároveň potvrdilo: „Ve spisové službě MěÚ Dobříš nebyl dohledán dokument s označením ‚předžalobní výzva‘ týkající se pozemků v Brodcích.“

T. Vokurka ve svém článku jménem vedení stávajících příslušníků ODS přesto hřímá: „Zachráníme město před finanční katastrofou!“
Sliby T. Vokurky (ODS), starosty a radních, že nechtějí stavět na městských pozemcích v Brodcích, se nemusí vždy naplnit bezezbytku. Výsledek hlasování občanů v referendu je však ze zákona závazný pro zastupitelstvo a ostatní orgány obce. Referendum má proto umožnit občanům svobodně vyjádřit svůj názor, kterým dají najevo, zda si přejí ochránit před možnou zástavbou městské pozemky v Brodcích a uchovat jejich přírodní charakter v této odloučené části města na území přírodního parku Hřebeny.
Zastupitele, kteří referendum prosazují (6 jich hlasovalo pro vyhlášení referenda), pak T. Vokurka ve svém článku zcela vágně obviňuje, že „referendum prosazují na základě lživých, nepravdivých či zkreslených informací“. Současně tato obvinění nebyl schopen vysvětlit konkrétně. Naopak na 30. zasedání zastupitelstva T. Vokurka veřejně oponoval: „Já jsem nikoho konkrétního neobvinil ze lži.“ „Já se necítím být povinen se komukoliv omlouvat, respektive komukoliv z konkrétních zastupitelů. V této souvislosti bych také poukázal na fakt, že zastupitelé jsou veřejnými činiteli a jsou povinni prokázat jaksi vyšší míru tolerance na názorová sdělení jiných zastupitelů, veřejnosti a tak dále.“
T. Vokurka má jistě právo na svůj názor. Já však říkám, že ani zastupitelé, ani žádný občan nejsou povinni snášet křivá obvinění.

Je opravdu nutné, aby se vedení ODS v Dobříši uchylovalo k nečistým způsobům předvolební propagandy?
Detailní fakta k článku jsou dostupná na: https://www.prodobris.cz/2022/09/21/ods-dobris-nas-vodi-za-nos/

Jana VlnasováPředchozí článekSoud rozhodl o vyhlášení referenda v Dobříši
Další článekŽádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2023 se podávají od 31. 10. 2022 do 30. 11. 2022