Nedobrá atmosféra na DobříšiVážení dobříšští občané,
dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k aktuálním záležitostem, které v poslední době projednával kontrolní výbor (zkr. KV) města Dobříše. Na svém zasedání dne 5. 3. projednal KV možné pochybení tajemníka Radka Řechky ve věci zadání zakázky GDPR (zjednodušeně ochrana osobních údajů). KV si pozval pana tajemníka k vysvětlení a po bezmála dvou hodinách konstatoval, že pan tajemník pochybil, když celou zakázku nevyvěsil na úřední desce a také neustanovil hodnoticí komisi. Ve věci efektivnosti zakázky se KV nemohl vyjádřit, jelikož vedení města tuto zakázku nakonec nepodepsalo a celou zrušilo.

Dále mi dovolte se vyjádřit k osobě pana předsedy KV (zastupitel města Ing. Karel Vítek), který bez jakéhokoli varování poslal (dle informací ze Zastupitelstva města Dobříše dne 12. 4.) na Ministerstvo vnitra ČR (zkr. MV) dopis se zápisem KV ze dne 8. 1. s přílohou, kde pan předseda KV žádá MV ČR o přezkum našeho městského územního plánu. Podotýkám, že zápis KV nebyl platný, jelikož jednání KV nebylo usnášeníschopné a navíc nikdy nebyl řádně předán Zastupitelstvu města Dobříše.

Dle výše uvedeného je zřejmé, že na Dobříši se porušují pravidla, a to není dobrá vizitka pro město. A nejen to, vedení města už v podstatě rezignovalo na další dobrou práci pro město Dobříš a čeká již jen na komunální volby, které proběhnou v tomto roce.
Doufejme, že blížící se komunální volby rozhodnou o novém složení vedení města a budeme se těšit na skutečně lepší atmosféru na Dobříši.
Já v to věřím!

S úctou Bc. Lukáš Zídek, předseda ODS Dobříš, člen KV města Dobříš

Reklama

Předchozí článekSen? Nebo budoucí skutečnost?
Další článekRozšíření kapacity 2. ZŠ Dobříš