Nechci slevu zadarmo aneb Dotační management v praxi!Většina z obyvatel našeho města si jistě všimla, že probíhá výstavba nového pavilonu 5. mateřské školy (Větrník). To je jistě projekt chvályhodný a potřebný, neboť zvyšování vzdělávacích kapacit je jednou z městských priorit. Potud je vše v naprostém pořádku. Jako většina obdobných projektů je i výstavba nového pavilonu MŠ částečně financována prostřednictvím dotačního titulu, tentokrát z fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. I to je jistě v pořádku. Tak kde je problém?

V rámci finančního výboru, jehož jsem členem, jsme řešili rozpočtové opatření, jehož součástí mj. bylo i navýšení finančního krytí projektu výstavby pavilonu 5. MŠ o 3,2 mil. Kč. To jsou samozřejmě nezanedbatelné finanční prostředky. Členové finančního výboru požádali zodpovědné radní a úředníky, aby členům finančního výboru vysvětlili, jaké konkrétní položky a opatření prodražují výstavbu nového pavilonu o více než tři miliony korun. Odpovědí bylo, že se jedná o navýšení o vícepráce v rámci projektu a zkrácení termínu výstavby. Také vám toto vysvětlení připadá zvláštní a nesrozumitelné?

Na zasedání zastupitelstva města 12. 4. tohoto roku jsme se dočkali šokujícího odhalení. Částku dosahující několika milionů korun na dofinancování výstavby nového pavilonu 5. MŠ převážně tvoří bonusová odměna vysoutěženému zhotoviteli stavby za to, že nad rámec uzavřené smlouvy zkrátí termín výstavby. Termín výstavby je nutné totiž stihnout do 30. 9. 2018, jinak městu vážně hrozí riziko nezískání, resp. vrácení dotace na dotyčný projekt ve výši více než 13 mil. Kč. A jak se do takové situace radnice dostala? Dle vyjádření pana starosty město nejpozději 20. 12. 2017 dostalo z IROP informaci, že stavbu je nutné dokončit do 30. září 2018, jinak padá možnost čerpání dotace. Přesto, že již od konce září 2017 byl v rámci tohoto projektu vysoutěžen zhotovitel a rada města schválila smlouvu se zhotovitelem v průběhu října 2017, smlouvu o dílo podepsal pan starosta až 10. ledna 2018. I dítěti školou povinnému je nad slunce jasné, že pokud k termínu 10. ledna 2018 přičteme deset kalendářních měsíců, nelze stavbu stihnout do 30. září 2018.

Radnice se tak dostala vlastní vinou do nezáviděníhodné situace, kdy městu buď hrozí vrácení dotace ve výši cca 13 mil. Kč, nebo musí město „vyndat“ na stůl více než 3 miliony zhotoviteli za to, aby stavbu stihl dokončit dle pravidel IROP. Toto je skutečně dotační management v dobříšské praxi v duchu hesla: „Nechci slevu zadarmo“. Laskavý čtenář nechť sám posoudí, zda takto vypadá efektivní a transparentní správa našeho města.

Mgr. Tomáš Vokurka (ODS), člen finančního výboru,
lídr kandidátní listiny ODS pro komunální volby 2018

Reklama

Předchozí článekDivadlo patří dětem 2018
Další článekSen? Nebo budoucí skutečnost?