Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš VětrníkRealizace novostavby nové budovy 5. MŠ Dobříš na Větrníku se stala skutečností. Hlavního cíle projektu, navýšit kapacitu školky o 56 míst, bylo dosaženo ve stanoveném termínu. Prvního dne měsíce listopadu proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby a dne 13. 11. 2018 vydal stavební úřad kolaudační souhlas s užíváním stavby. Zděná patrová přístavba je umístěna vedle stávající budovy, s níž je propojena. Vznikly dvě nové třídy, které jsou vybaveny potřebným mobiliářem; posílena je i kapacita stávající kuchyně. Děti mají k dispozici nové pískoviště s lavičkou.
Dotace ve výši 19 676 757,96 Kč je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP) pro období 2014–2020.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000697.

Ing. Eva Hladíková, odbor místního rozvoje

Reklama