Náš most má podporu středočeských zastupitelůDěkujeme všem, kteří podepsali petici (celkem 1 179 podpisů) za zapsání tzv. Karlova mostu na Dobříši (most přes Pilský potok pod Pražskou ulicí) nebo naše snažení podpořili jinak.
Naši myšlenku inspirovanou plány na vybagrování skoro 200 let starého kamenného mostu a jeho nahrazení novým, krásným, betonovým podpořily postupně Národní památkový ústav, Zastupitelstvo města Dobříše, komise Ministerstva kultury a nakonec také Zastupitelstvo Středočeského kraje.

Pro rozhodnutí Ministerstva kultury jsou však ještě podstatná vyjádření správce mostu (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.) a Povodí Vltavy, s. p., jako majitele vodoteče. Ještě nepadlo definitivní rozhodnutí (nebo o něm nevíme).

Získat podporu výše uvedených institucí stálo nemálo úsilí, ale snad se již začíná připravovat změna koncepce projektu počítající se zachováním původních historických prvků mostu a zřejmě s možností doplnit most o původní kamenné zábradlí místo stávajícího trubkového. Vrcholem našeho snažení do budoucna je na historičnost mostu upozornit i instalací kopie zničené kamenné sochy ochránce mostu.

Poděkování patří především Heleně Kahounové, Haně Kymlové a Pavlu Vermachovi, kteří s peticí i získáváním podpory na všech úrovních velmi pomohli.

Za petiční výbor a Okrašlovací spolek
města Dobříše V. Šprungl

 Předchozí článekNávrat jelenců běloocasých do zámeckého parku a připomenutí ondatry pižmové
Další článekOtázky, které si klademe