Mých prvních pět let u nás ve škole

1. ZŠ DobříšPodle našich učitelů ve škole je hlavním posláním základní školy na Komenského náměstí proměňovat školu v místo, kde si společně všichni dají záležet, aby nás naučili spoustu důležitých věcí. Asi si říkáte, že je to přeci úplně normální, ale je v tom něco víc. Každý jsme přeci úplně jiný. Někomu jdou počty, jiný zase skvěle zvládá pravopis. Mnozí z nás také umí nádherně malovat, což je vidět i v naší krásně vyzdobené třídě. Nejen díky této vlastnoruční výzdobě se ve škole cítíme bezpečně a spokojeně. Jsou to hlavně naši učitelé, kteří nám pomohou, když si s něčím nevíme rady. Připravují pro nás různé zájmové aktivity, aby byl náš volný čas využit smysluplně a abychom se také mezi sebou všichni lépe poznali.

A jak to se mnou začalo? Už jako předškolák jsem se do školy dostal. Nejdříve to bylo „Hraní na školu“, po zápise pak „My se školy nebojíme“ a zároveň jsme chodili deset týdnů trénovat správné držení psacího náčiní, říká se tomu grafomotorická přípravka. V první třídě jsem se kromě učení mohl zapojit do spousty kroužků. Byly sportovní, také zaměřené na výtvarnou, pracovní a hudební výchovu. Kdo chtěl pokračovat ze školky v angličtině, mohl také. Někteří z nás hráli i divadlo. Závěrem školního roku byla odměna: jeli jsme na školu v přírodě. Jezdíme většinou pravidelně každý rok. Někteří jedou v květnu a někteří v zimě, aby si zalyžovali.

Protože mi nešla čeština, od druhé třídy chodím do skupiny pro český jazyk. Učí mne speciální pedagog pět hodin týdně v rámci výuky. Výhodou je, že je nás tam jen deset. Také jezdíme na plavání. Protože jsem velký sportovec, už od druhé třídy školu reprezentuji ve sportovních soutěžích. A že máme výsledky! Spolužáci soutěží také v matematických, výtvarných a dovednostních soutěžích. Každý rok se těším na „Vánoční cinkání“, na různé celoškolní projekty jako je Den Země, „Škola plná záchranářů“, vystoupení na Májovkách, pohádku hranou spolužáky v kulturním domě, na spaní ve škole, na výlety. V letošním roce jsme měli také projekt „Kniha“. My páťáci jsme si připravili o spisovatelích a ilustrátorech prezentace, které jsme odpřednášeli v nižších třídách. Líbilo se nám hrát si na učitele.
Ve škole se mi líbí nově přestavěná školní jídelna i široká nabídka zájmových kroužků. Jsem hrdý na to, co se v naší škole pořádá, jak jezdíme na výlety a na školy v přírodě a zúčastňujeme se úspěšně mnoha soutěží.

Těším se na druhý stupeň. Čeká nás mnoho nového. Některé vyučující už dokonce znám, protože učí i u nás na prvním stupni nebo se s nimi setkávám na kroužcích.

Žák 5.A

Reklama

Předchozí článekČlověk nikdy neví, stačí chvíle!
Další článekÚspěch v recitační soutěži