Člověk nikdy neví, stačí chvíle!Člověk nikdy neví, co bude zítra. Stačí chvíle a všechno je jinak. Nejlépe by o tom mohli vyprávět ti, kterým vážně onemocněl někdo z blízkých, a najednou si museli život zorganizovat tak, aby se mohli postarat o svoji dceru nebo o svého tatínka. Jak to udělat, abych se dokázal postarat o svoji maminku tak, aby mohla být přes den doma nebo v dobrém stacionáři a já jsem zároveň mohl chodit do práce? Jak a kde získat pro svého nemocného syna pomůcky, které mu pomohou zvládat základní, pro ostatní samozřejmé věci? Jak a kde požádat o finanční pomoc na péči o tatínka? Jak a kde zařídit, aby za mým dítětem pravidelně docházela zdravotní sestra a píchla mu potřebnou injekci?

Dalo by se jistě pokračovat. Nevím, jestli vás podobné otázky někdy napadly. Velmi si vážím lidí, kterým tyto věci nejsou lhostejné a kteří svůj čas a energii věnují tomu, aby pomohli lidem, kteří se dostanou do některé z uvedených situací. Měl jsem to štěstí seznámit se a spřátelit s lidmi z Centra pro komunitní práci střední Čechy, kteří se této problematice dlouhodoběji věnují a mají přehled o tom, jak rozvinuté systémy sociální péče mají v jiných městech. I díky nim nyní vím, že je potřebné tuto situaci v našem městě zlepšit. Je dobře, že jsou na Dobříši lidé a různé organizace, přispívající k tomu, aby druhým pomohli ve svízelné situaci. Nicméně jsem toho názoru, že je důležité, aby město aktivně a uceleně řešilo sociální politiku na Dobříši. Aby v reflexi na potřeby lidí z Dobříše a okolních obcí vyhodnocovalo, které služby na Dobříši chybí, které nemají dostatečnou kapacitu nebo nejsou propojeny s jinými službami. Město by mělo být tím, kdo nabízí aktivní pomoc při řešení sociálních problémů svých občanů. Mělo by předávat zastupitelům zprávy o stavu a koncepci sociální politiky města a také podněty, jak sociálně zdravotní služby zlepšit. Sociální pomoc nemůže být omezena na předávání informačních letáčků nebo dobrovolnou pomoc těm, kdo to potřebují.

Mám pocit, že sociální otázky zatím bohužel nejsou dostatečnou prioritou našeho města. Nebyly tématem minulých zastupitelstev, nebyl jim věnován žádný kulatý stůl. Při dvouletém projednávání zákazu hazardních her jsem nabyl dojmu, že sociální věci nejsou zatím většinově vnímány jako silný úkol. Mám za to, že bychom se nad tím měli my zastupitelé zamyslet a hlavně prakticky konat.

Kvalita města se totiž pozná nejen podle krásných staveb nebo kulturních či sportovních akcí, ale také podle toho, jak město dokáže vnímat potřebu pomoci a pomáhat lidem, kteří se ocitnou v náročné životní situaci! Vnímám to jako důležitý úkol pro nás zastupitele.

Ivo Salcman, zastupitel za KDU-ČSL

Reklama

Předchozí článekDobříš pro 10 000?
Další článekMých prvních pět let u nás ve škole