Modernizace učebny fyziky a chemieOd poloviny září letošního školního roku mohou žáci 2. stupně využívat zmodernizovanou pracovnu fyziky a chemie a chemickou laboratoř. V čem se liší nová pracovna od té staré?

Netradičním rozmístěním pracovních stolů, dálkově ovládanými barevnými roletami, zcela novými rozvody elektřiny a vody, samozřejmostí je interaktivní tabule a vizualizér. Žáci při výuce mají k dispozici nejnovější pomůcky k sestavování elektrických obvodů, moderní soupravy na pokusy z jednotlivých oblastí fyziky a měřící systémy fyzikálních veličin Pasco.

V chemické laboratoři jsou pracovní stoly opatřeny výlevkami, osvětlením a laboratorními soupravami. Tyto zmodernizované prostory využívají rovněž žáci přírodovědného kroužku a od 2. pololetí i děti z dobříšských mateřských škol.

Veškeré úpravy a vybavení byly financovány z projektu „Budování a modernizace odborných učeben, laboratoří při ZŠ v obcích ORP Dobříš“. Město Dobříš totiž bylo úspěšné s žádostí o dotaci z programu IROP.

Ing. Jitka Hadamovská

Reklama