Klub předškoláků v roce 2020Začínáme. Co nás čeká? Nejdříve si budeme dvakrát hrát na školu. Při prvním setkání 13. února budeme zpívat a cvičit v tělocvičně za přítomnosti rodičů. Při druhém setkání 19. března budou rodiče nablízku, protože současně bude probíhat informativní schůzka s panem ředitelem.

Pro děti máme připravené výtvarné tvoření. Obě setkání začínají v 16 hodin, vše je bez předchozího objednání. Na tato setkání jsou předškoláci zváni našimi prvňáčky, kteří je v lednu navštívili ve svých kmenových mateřských školkách. To bylo radosti. Ukázali svým kamarádům ve školce, co se už naučili, pochlubili se, jak vyrostli. Při vyprávění o tom, jak probíhá klasický vyučovací den, je pozvali na den otevřených dveří 19. března od 8 do 13 hodin. Mohou přijít se svými rodiči a navštívit libovolnou vyučovací hodinu, prohlédnout si učebny a kmenové třídy, prostě celou školu. Průvodci jim budou žáci devátých ročníků.

Zápis do prvních tříd se bude konat ve čtvrtek 2. dubna a v pátek 3. dubna vždy od 13.30 do 16.30 hodin. Pro školní rok 2020/2021 předpokládáme otevření tří prvních tříd. K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Doporučujeme i přítomnost dětí, které měly odklad nebo o něj budou žádat. Dětem, kterým budou u zápisu diagnostikovány grafomotorické obtíže, nabízíme desetitýdenní kurz Předškoláček pod vedením speciálních pedagogů školy.

Posledním setkáním před nástupem do 1. třídy je akce „My se školy nebojíme I, II“ v měsíci červnu již s paní učitelkami budoucích prvních tříd. Při druhém setkání probíhá i schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Protože jsme si vědomi, že vstup do první třídy je jedním z velice důležitých kroků dítěte v jeho životě, zveme rodiče a budoucí prvňáčky k nám do školy několikrát ve školním roce.

Cílem všech těchto setkání je, aby dítě, které nastoupí do naší školy 1. září 2020, vstoupilo do jemu známého a bezpečného prostředí. Více informací lze najít na webových stránkách školy v Klubu předškoláků.

Za ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, Mgr. Eva Cacková

Zdroj: www.1zs.dobris.cz
Reklama

Předchozí článekAntifetfest aneb Jde to i jinak! 2020
Další článekModernizace učebny fyziky a chemie