Městská policie v Dobříši – výběr případů za měsíc listopad 2018Uloženo 102 pokut na příkaz v hodnotě 22 900 Kč.

6. 11. Podnapilý muž spal na lavici v autobusové zastávce – po probuzení MP byl agresivní, avšak hlídku se pokusil napadnout neúspěšně. Muž byl vyveden mimo zastávku, kde mu bylo domluveno. Poté odjel autobusem do místa svého trvalého bydliště. Později v 1 hodinu ranní další opilý muž bezvládně ležel na chodníku na Mírovém náměstí – strážníci MP muže probudili a doprovodili ho na místní ubytovnu.

8. 11. V zóně A a v zóně B byla zaparkovaná vozidla bez příslušných parkovacích karet. Přestupky byly řešeny pokutami na příkaz. Upozornění: v zóně B se může parkovat pouze na parkovací karty. V zóně A se může parkovat jak na karty, tak na parkovací kotouč (s kotoučem však jen 2 hodiny).

10. 11. Nesprávné parkování u zámku – při kontrole zde bylo zjištěno 5 přestupků. Řidiči stojí v zákazu stání a vjíždějí do protisměru. Upozornění: Parkoviště u zámku má placené stání. Na parkovišti v místech u kostela platí jednosměrný provoz.

11. 11. Napadení v domě – na ohlášeném místě v ulici Západní zasahovala MP v součinnosti s hlídkou PČR. Zjištěná slovní rozepře byla řešena pouze domluvou.

19. 11. Hosté nechtěli opustit bar na Mírovém náměstí – oznámeno ve 2 hodiny ráno. Hlídka MP šetřením na místě zjistila, že se v baru nachází několik podnapilých osob. Došlo zde k fyzickému napadení jednoho z hostů. Po prvotním ošetření byl napadený muž převezen do Oblastní nemocnice v Příbrami. Z důvodů zranění byla přivolána hlídka PČR Dobříš, která si věc na místě převzala.

20. 11. Zakrvácený muž ležel na dlažbě Mírového náměstí – zraněný na hlavě byl nalezen hlídkou MP. Strážníci se mu snažili poskytnout první pomoc. Ten však fyzicky zaútočil na strážníka. Bylo použito hmatu a chvatu. Avšak ani po tomto zákroku se jeho jednání nezklidnilo, proto byla zraněnému přiložena služební pouta. Muž byl předán záchranné službě již ve zklidněném stavu a odvezen do nemocnice v Příbrami.

Sprejer – sprejerství

Příklady z praxe: Strážníci obdrží informaci, že v nedaleké ulici byl zjištěn mladík, který na fasádu domu stříká sprejem nápis.
Jakého protiprávního jednání se mladík dopouští?
Mladík se dopouští trestného činu poškození cizí věci a hrozí mu trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Zákon č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku: § 228 odst. 2 „Stejně bude potrestán ten, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.“
Jaký je postup strážníka MP?
Strážník v pracovní době je povinen provést zákrok, úkon nebo učinit jiná opatření, je-li páchán trestný čin, přestupek, jiný správní delikt; je oprávněn omezit osobu na osobní svobodě, požadovat prokázání její totožnosti, zjistit skutečný stav věci, oznámit TČ Policii ČR a doložit důkazy, zajistit sprej – důkaz, videozáznam nebo fotodokumentaci. Sepsat úřední záznam o všech skutečnostech.

-red-
Zdroj: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Reklama